Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Inburgering

Heeft u een conflict over uw inburgeringsplicht of uw inburgeringskosten? Heeft u bezwaar gemaakt en is uw bezwaarschrift afgewezen? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Inburgeringsplicht start in land van herkomst

Uw inburgeringsplicht voor Nederland begint in de meeste gevallen in uw eigen land. U moet een basisexamen inburgering afleggen bij de ambassade of het consulaat. Slaagt u voor uw examen, dan kunt u een speciaal visum aanvragen: de machtiging tot voorlopig verblijf.

 

Niet eens over inburgeringsplicht?

Heeft u een conflict met een bestuursorgaan over:

  • vrijstelling van inburgeringsplicht
  • ontheffing van inburgeringsplicht
  • uitzondering op inburgeringsplicht
  • uw lening voor inburgeringskosten (studiekosten)

Eerst bezwaar

U maakt eerst bezwaar tegen het besluit bij de instantie die het besluit heeft genomen. Is uw bezwaar afgewezen, dan kunt u naar de rechter.

 

Onvoldoende inzet inburgering

Als u zich onvoldoende inzet om in te burgeren kan de overheid 2 maatregelen nemen:

  • u een boete opleggen of
  • uw verblijfsvergunning intrekken

Boete

Legt het bestuursorgaan u een boete op? Tegen deze bestuurlijke boete kunt u bezwaar maken en daarna in beroep gaan bij de rechter.

Verblijfsvergunning intrekken

Wordt uw verblijfsvergunning ingetrokken? U kunt bezwaar maken en in beroep gaan tegen de maatregel. Deze maatregel wordt niet opgelegd aan personen die recht hebben op asiel. Zij moeten zich wel inzetten voor inburgering.

Vraag en antwoord

Hoe start ik een beroepsprocedure inburgering?

U dient binnen 6 weken een beroepschrift in bij de rechtbank. In de afwijzing van uw bezwaar staat precies wanneer en hoe u dat moet doen.

Wat kost de beroepsprocedure inburgering?

Voor de beroepsprocedure inburgering moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure inburgering?

De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak. Hoger beroep is daarna ook nog mogelijk.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.