Laden...

Voorbeeldbrief: beroep bij de officier van justitie voor administratieve verkeersboete (Mulderbeschikking)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Voorbeeldbrief: beroep bij de officier van justitie voor administratieve verkeersboete (Mulderbeschikking)

Heeft u een boete of strafbeschikking gekregen voor het overtreden van de verkeersregels? En zijn uw bezwaren hiertegen afgewezen? Of heeft u een transactievoorstel gekregen, waar u niet mee akkoord gaat? Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u óf de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. Bij zeer ernstige overtredingen moet u direct voor de rechter verschijnen.

U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen, maar dit is niet verplicht. De procedures vallen onder het strafrecht of onder het bestuursrecht (beroepsprocedure Mulderbeschikking).

Voorbeeldbrief: beroep bij de officier van justitie voor administratieve verkeersboete (Mulderbeschikking)

Een administratieve verkeersboete (Mulderbeschikking) herkent u aan de letter M boven aan de boete. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) legt u de boete op in opdracht van de officier van justitie. Als u het niet eens bent met de bekeuring, kunt u eerst bij de officier van justitie in beroep tegen de beslissing.

Hoe gaat u in beroep bij de officier van justitie

U kunt niet in beroep gaan tegen de administratiekosten die u moet betalen.

 

 

Voorbeeldbrief beroep officier van justitie

In de brief moet duidelijk staan:

 • uw naam, adres, woonplaats geboortedatum (inclusief geboortejaar) en geboorteplaats
 • de reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
 • uw bankrekeningnummer
 • het beschikkingsnummer
 • de datum van de brief
 • uw handtekening

U moet een kopie van de beschikking (bekeuring) meesturen.

Hieronder vindt u een voorbeeld aan van een brief waarin iemand in beroep gaat tegen een bekeuring. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het niet eens bent met een bekeuring. De onderstaande brief is slechts een voorbeeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Voorbeeldbrief

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Bankrekeningnummer


Aan: Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: beroepsschrift tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum


Geachte mevrouw, mijnheer,

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik ga daarom in beroep

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat

 • ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).
 • het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee)
 • de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recent ijkrapport.)
 • anders, namelijk … (zelf in te vullen).


Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact