Laden...

Voorbeeldbrief bezwaar verkeersboetes

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Voorbeeldbrief bezwaar verkeersboetes

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kunt krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Voorbeeldbrief bezwaar verkeersboetes

U heeft een bekeuring gekregen van het CJIB. U bent het niet eens met de bekeuring. Daarom wilt u bezwaar maken tegen de beslissing. Dit kunt u online doen op de website van het OM of schriftelijk.

Op de website van het OM (om.nl) vindt u meer informatie. U kunt daar zien of uw bezwaar een kans maakt. U kunt geen bezwaar maken tegen de administratiekosten.

In het bezwaarschrift moet duidelijk staan:

  • Uw naam, adres, woonplaats geboortedatum, geboorteplaats
  • De reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
  • Uw rekeningnummer
  • De datum van de brief
  • Uw handtekening

U moet een kopie van de beschikking (bekeuring) meesturen.

 

Voorbeeldbrief bezwaarschrift

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een brief waarin iemand bezwaar maakt tegen een bekeuring. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het niet eens bent met een bekeuring. De onderstaande brief is slechts een voorbeeld. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

 

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Rekeningnummer


Aan: Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum


Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat

  • ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u (bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).
  • het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee)
  • de apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit (… stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recent ijkrapport.)
  • anders, namelijk … (zelf in te vullen).


Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

 

 

 

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een procedure voor verkeersovertredingen?

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum