Laden...

Beroepsprocedure visumaanvraag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Visumaanvraag > Beroepsprocedure visumaanvraag

Is uw aanvraag voor een visum afgewezen, heeft u hiertegen bezwaar gemaakt en is dit ook afgewezen?

Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Beroepsprocedure visumaanvraag

Is uw aanvraag voor een visum afgewezen en uw bezwaar hiertegen ook? Dan kunt u een beroepsprocedure starten bij de bestuursrechter. In het bezwaarschrift kunt u de IND ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

 De beroepsprocedure visumaanvraag bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de beroepsprocedure visumaanvraag door het formulier Verzoekschrift/beroepschrift CIV (pdf, 623,1 KB) in te vullen en op te sturen naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) in Haarlem. Dit moet binnen 4 weken nadat uw bezwaar is afgewezen. De datum staat op de ‘beschikking op bezwaar’.

  Voorbeeld:
  De beschikking op bezwaar is gedateerd op 12 juli. Stuurt u op 12 augustus uw formulier naar het CIV, dan bent u 3 dagen te laat. De rechtbank neemt dan uw zaak niet meer in behandeling.

   

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert uw tegenpartij dat u een beroepsprocedure bent gestart.

   

 • De rechtbank stelt u in de gelegenheid om schriftelijk toe te lichten wat er volgens u mis is met het afwijzingsbesluit over uw visumaanvraag. U dient uw toelichting in binnen de termijn die de rechtbank u laat weten.

  Geen toelichting, geen rechtszaak

  Stuurt u geen toelichting, dan behandelt de rechtbank uw zaak niet meer. Hetzelfde geldt als de rechtbank uw toelichting te laat ontvangt. In dat geval wordt uw beroep 'kennelijk niet-ontvankelijk' verklaard. 

   

 • De minister van Buitenlandse Zaken is formeel uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak over uw visumaanvraag. In de praktijk voert de IND, namens de minister, het verweer. De rechtbank vraagt aan de IND om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • U en de IND ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Advocaat of gemachtigde

  Aangezien u niet in Nederland bent, kunt u niet zelf naar de zitting komen. Als u een advocaat of gemachtigde heeft ingeschakeld, gaat deze namens u naar de zitting. Heeft u deze niet ingeschakeld, dan behandelt de rechter de zaak over uw visumaanvraag op grond van uw schriftelijke stukken.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure visumaanvraag is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

   

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als uw gemachtigde de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt, is een tolk raadzaam. 

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, dan moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter. De rechter beslist of hij de getuige aan het woord laat.

   

 • De rechter doet over het algemeen binnen 6 weken uitspraak. Heeft hij meer tijd nodig, dan laat de rechter u dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak toegestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep aangaande uw visumaanvraag gegrond. De rechter kan:

  • de Visadienst de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak               
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven               
  • zelf een nieuw besluit nemen 


  Nieuw besluit Visadienst

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw visum. Vaak moet de Visadienst een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van de Visadienst nog steeds kan betekenen dat u geen visum krijgt.

   

   

  Voorbeeld:
  De rechter vindt dat de Visadienst het besluit niet goed heeft gemotiveerd. De IND verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor een visum.

   

          

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van de Visadienst vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de Visadienst geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de Visadienst blijft gehandhaafd.

 • In visumzaken is geen hoger beroep mogelijk. U kunt niet naar een hogere rechter.

   

Kosten beroepsprocedure visumaanvraag

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of tolk als u deze inschakelt. Houdt u ook rekening met kosten voor vertalingen van officiële documenten en voor het opvragen van kopieën van officiële documenten.

Doorlooptijd beroepsprocedure visumaanvraag

Een beroepsprocedure over een visumaanvraag duurt minimaal 3 maanden.

Vraag en antwoord

Heb ik een advocaat nodig bij een beroepsprocedure over een visumaanvraag?

Nee, u bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Wat kost een beroepsprocedure voor een visumaanvraag?

Voor de beroepsprocedure visumaanvraag moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Wanneer doet de rechter uitspraak over mijn visumaanvraag?

De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.