Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Visumaanvraag

Is uw aanvraag voor een visum afgewezen, heeft u hiertegen bezwaar gemaakt en is dit ook afgewezen?

Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Algemeen

Visumaanvraag afgewezen?

Als de aanvraag is afgewezen en het bezwaar daartegen ook, kunt u naar de rechter. De rechter beoordeelt dan of:

  • uw visumaanvraag zorgvuldig is behandeld
  • de beslissing voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving
  • de beslissing voldoet aan vereisten uit internationale verdragen

 

Met welke instanties krijgt u te maken in deze beroepsprocedure?

Visadienst

In de procedure gaat u in beroep tegen het besluit van de Visadienst, die uw aanvraag en uw bezwaar heeft behandeld. De Visadienst is een onderdeel van de IND en neemt namens de minister van Buitenlandse Zaken besluiten over visumaanvragen. Geeft de rechter u gelijk, dan moet de Visadienst een nieuw besluit nemen.

 

IND

De IND treedt op als uw tegenpartij tijdens de rechtszitting. Iemand van de afdeling Procesvertegenwoordiging van de IND voert het woord. De IND doet dat namens de minister van Buitenlandse Zaken.

 

Minister van Buitenlandse Zaken

De minister van Buitenlandse Zaken is formeel de verweerder in de zaak. Dat ziet u staan in de uitspraak van de rechter. Uw naam staat bij ‘eiser’ en bij ‘verweerder’ staat Minister van Buitenlandse Zaken.

Vraag en antwoord

Heb ik een advocaat nodig bij een beroepsprocedure over een visumaanvraag?

Nee, u bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Wat kost een beroepsprocedure voor een visumaanvraag?

Voor de beroepsprocedure visumaanvraag moet u griffierechten betalen. Schakelt u een advocaat in, dan zijn daar ook kosten aan verbonden.

Wanneer doet de rechter uitspraak over mijn visumaanvraag?

De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact