Laden...

Procedure vreemdelingenbewaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Vreemdelingenbewaring > Procedure vreemdelingenbewaring

Bent u een illegale of uitgeprocedeerde vreemdeling en bent u vastgezet (in bewaring genomen) omdat u Nederland moet verlaten? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. U krijgt een advocaat en een tolk toegewezen.

Procedure vreemdelingenbewaring

U gaat in beroep tegen het besluit om u vast te zetten. De rechter beoordeelt of de maatregel ‘vreemdelingenbewaring’ terecht is genomen en of u recht heeft op een schadevergoeding.

 De beroepsprocedure vreemdelingenbewaring bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Op het moment dat u wordt vastgezet in het huis van bewaring, krijgt u een advocaat toegewezen. Uw advocaat start meestal meteen uw beroepsprocedure.

 • Uw advocaat start de procedure door digitaal een beroepschrift in te dienen via Mijn Rechtspraak. Een beroepschrift kan op elk moment worden ingediend. Er gelden geen termijnen.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de vertegenwoordiger van de IND dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De rechtbank stuurt een oproep naar uw advocaat voor een zitting binnen 14 dagen na ontvangst van uw beroepschrift

  Zitting bij rechtbank

  Aangezien u in bewaring zit, mag u niet zelfstandig naar de rechtbank reizen. Onder bewaking wordt u naar de rechtbank gebracht.

  Zitting via videoverbinding

  Sommige zittingszalen hebben een videoverbinding met de locatie waar u in bewaring bent gesteld. In dat geval is de zitting op afstand. Uw advocaat mag kiezen of hij de zaak fysiek in de rechtszaal bijwoont of bij u in het detentiecentrum.

  Verloop zitting

  De rechter geeft eerst uw advocaat het woord. Daarna volgt de reactie van de verweerder, de vertegenwoordiger van de IND. De rechter stelt vragen als er nog onduidelijkheden zijn. Tot slot vraagt de rechter of u, als vreemdeling, nog wat wilt zeggen.

  Als de rechter meer tijd nodig heeft voor onderzoek en u nog documenten moet aanleveren, zegt hij dat aan het eind van de zitting. Dat betekent dat de uitspraak iets later komt. Er komt niet opnieuw een zitting.

  Openbaar

  De zitting van een procedure vreemdelingenbewaring is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

 • De rechter moet binnen 1 week na de zitting uitspraak doen. U ontvangt de uitspraak schriftelijk via uw advocaat.

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  Beroep gegrond

  Verklaart de rechter uw beroep gegrond, dan krijgt u gelijk van de rechter. De rechter heft dan de maatregel vreemdelingenbewaring op. Dat betekent dat u niet meer vastgehouden mag worden. De rechtbank stuurt de uitspraak meteen naar het huis van bewaring waar u vastzit en naar de IND, zodat u snel vrijgelaten wordt.

  De IND kan meteen in hoger beroep gaan en een voorlopige voorziening aanvragen. Wordt de voorlopige voorziening toegewezen, dan mag u het huis van bewaring niet verlaten.

   


  Schadevergoeding

  De rechter laat in de uitspraak ook weten of u schadevergoeding krijgt voor de tijd dat u onterecht in bewaring bent genomen.

  Verplichting land verlaten

  Heft de rechter uw inbewaringstelling op? U bent nog steeds verplicht om het land te verlaten.

  Beroep ongegrond

  Verklaart de rechter uw beroep ongegrond, dan blijft u vastzitten. De maatregel vreemdelingenbewaring blijft gehandhaafd.

  Niet eens met beslissing rechter

  Als een van beide partijen het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan deze in hoger beroep.

 • U kunt op elk gewenst moment tegen de voortduring van de bewaring in beroep gaan. Dit heet vervolgberoep instellen. Daarvoor dient uw advocaat weer digitaal een beroepschrift in.

  Geen zitting

  De rechtbank is niet verplicht om een zitting te houden. De rechter beoordeelt of er nog uitzetting uit Nederland mogelijk is en of de IND voldoende actief aan de uitzetting werkt. Tegen uitspraken op vervolgberoepen is geen hoger beroep mogelijk.

 • U of de IND kan in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).

  Opnieuw in bewaring

  Als de IND in hoger beroep gaat, vraagt de IND tegelijkertijd een voorlopige voorziening aan. Wordt het verzoek toegewezen, dan kunt u het huis van bewaring niet verlaten.

Automatisch verzoek om schadevergoeding

Gaat u in beroep tegen de vreemdelingenbewaring? Dan doet u automatisch een verzoek tot schadevergoeding voor onterechte bewaring.

 

Kosten beroepsprocedure vreemdelingenbewaring

Gaat u in (hoger) beroep tegen uw vreemdelingenbewaring dan hoeft u geen griffierechten te betalen. Daarnaast krijgt u kosteloos een advocaat toegewezen. En een tolk als u die nodig heeft.

Doorlooptijd beroepsprocedure vreemdelingenbewaring

Een beroepsprocedure vreemdelingenbewaring duurt ongeveer 3 tot 5 weken. Gaat een van beide partijen in hoger beroep, dan duurt de procedure ongeveer 6 maanden.

Vraag en antwoord

Waarom is mijn zitting via een videoverbinding?

Sommige zittingszalen hebben een videoverbinding met de locatie waar u in bewaring bent gesteld. Dit is een praktische oplossing, want zo hoeft u niet onder bewaking naar een rechtszaal te worden gebracht.

Wat kost de beroepsprocedure vreemdelingenbewaring?

Stelt u een beroepsprocedure vreemdelingenbewaring in? U hoeft geen griffierechten te betalen.

Stelt u een beroepsprocedure vreemdelingenbewaring in? U hoeft geen griffierechten te betalen.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure vreemdelingenbewaring?

Tussen het indienen van uw beroepschrift en de uitspraak van de rechter zitten 3 tot 5 weken. Hoger beroep ongeveer 6 maanden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

volg ons op X (Twitter) X (Twitter)

logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.
 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact