Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Voornaam wijzigen

Als u voor uzelf of uw kind een andere voornaam wilt, dan moet u toestemming vragen aan de rechter. De procedure valt onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Verzoek aan de rechter: voornaam veranderen

De rechter kan goedkeuring geven voor een andere voornaam als daar een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld vanwege: 

 • de betekenis die de voornaam in een andere taal heeft 
 • gepest worden om de voornaam 
 • psychisch lijden onder de voornaam 
 • geslachtswijziging
 • religie
 • adoptie van een kind

Dit geldt ook als u een andere voornaam wilt voor een minderjarige (persoon tot 18 jaar) voor wie u het ouderlijk gezag heeft of de voogd bent. Met een minderjarige tussen de 12 en 18 jaar voert de rechter een kindgesprek.


De voornaam die u kiest, mag niet: 

 • ongepast zijn, bijvoorbeeld een scheldwoord of een woord zoals tafel of stoel 
 • hetzelfde zijn als een bestaande achternaam behalve als dit een gebruikelijke voornaam is 

Alleen via een advocaat 

Alleen een advocaat kan een verzoek bij de rechter indienen voor het veranderen van een voornaam, u mag dit niet zelf doen. 

De brief van de advocaat met het verzoek heet verzoekschrift. Deze procedure bij de rechter heet verzoekschriftprocedure.

Andere ouder of belanghebbende

Als de andere ouder of belanghebbende het niet eens is met uw verzoek, dan kan diegene
dat aan de rechter laten weten (in verweer gaan).

Wel of niet naar zitting? 

De rechtbank handelt de procedure meestal schriftelijk af. Soms is er wel een zitting. Bijvoorbeeld als de rechter na het lezen van het verzoekschrift meer informatie nodig heeft om te kunnen beslissen. U bent niet verplicht om erheen te gaan. Alleen heeft u dan geen vragen van de rechter kunnen beantwoorden. Dit kan in uw nadeel zijn.

 

Andere achternaam? Niet via de rechter

Wilt u uw achternaam wijzigen, dan dient u uw verzoek in bij Justis, niet bij de rechter. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of een achternaam mag worden gewijzigd.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact