Laden...

Procedure verzoek voornaam wijzigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Voornaam wijzigen > Procedure verzoek voornaam wijzigen

Als u voor uzelf of uw kind een andere voornaam wilt, dan moet u toestemming vragen aan de rechter. De procedure valt onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure verzoek voornaam wijzigen

 U doorloopt de volgende stappen bij het veranderen van een voornaam:

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat maakt voor u een verzoekschrift. Dat is een brief, waarin u de rechter vraagt om een andere voornaam. Dat kan voor uzelf zijn of voor een minderjarige van wie u de ouder met gezag of voogd bent. U bent de zogenoemde verzoeker

  Gegevens die nodig zijn 

  De advocaat vraagt een aantal gegevens en documenten waarmee hij het verzoekschrift voor u kan indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld: 

  • de voornaam of voornamen, achternaam en woonplaats van u of de minderjarige van wie u de voornaam wilt wijzigen 
  • de voornaam of voornamen die u wilt 
  • de reden waarom u een andere voornaam wilt 

  Woont u in het buitenland, dan is naast uw adres uw BSN nodig. En bij het wijzigen van de voornaam van een minderjarige ook de BSN van alle belanghebbenden: 

  • beide ouders (met of zonder gezag) 
  • degene die het gezag of voogdij over het kind heeft 
  • de gecertificeerde instelling waar het kind onder toezicht staat 

  Bijlagen 

  De advocaat vraagt van u documenten die hij moet meesturen met het verzoekschrift, zoals: 

  • uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van u en alle belanghebbenden 
  • geboorteakte 
  • uittreksel uit het Centraal Gezagsregister

  Dient u als enige ouder een verzoek in voor een minderjarige, dan is een verklaring van de andere ouder (met of zonder het gezag) nodig dat die akkoord is met het verzoek. Bij het ontbreken van deze verklaring is de reden nodig.

  Behandeling van het verzoekschrift 

  De rechtbank stuurt belanghebbenden een brief over uw verzoekschrift. De belanghebbenden kunnen erop reageren. Meestal handelt de rechtbank het verzoek schriftelijk af. 

  Het kan wel zijn dat u een uitnodiging voor een zitting krijgt. Bijvoorbeeld als een ouder of andere belanghebbende het niet eens is met het verzoek. 


 • Wilt u de voornaam van uw kind veranderen en is de andere ouder of belanghebbende het er niet mee eens, dan kan diegene dat laten weten met de reden erbij. Dit heet in verweer gaan. Dit kan mondeling tijdens de zitting of schriftelijk. De persoon wordt de verweerder genoemd.

 • De zitting is bij de rechtbank die gaat over uw woonplaats. Uw advocaat staat u bij tijdens de zitting. 

  De rechtbank verwacht dat u en de andere belanghebbenden op de zitting komen. Doet u dit niet, dan kan het in uw nadeel zijn. 

  Tijdens de zitting stelt de rechter vragen om te kijken of hij wel of niet instemt met de wijziging van de voornaam.

 • De rechter doet meestal schriftelijk uitspraak. Uw advocaat krijgt deze brief, beschikking genoemd. De uitspraak kan een toewijzing of een afwijzing zijn. 

  • Toewijzing: ook de gemeente waar u geboren bent, krijgt van de rechter de beschikking. Bent u in het buitenland geboren, dan is uw geboorteakte ingeschreven bij de gemeente Den Haag en krijgt die de beschikking. De gemeente past de voornaam aan in de Basisregistratie Personen (BRP). 
  • Afwijzing: als de rechter de wijziging van de voornaam afwijst en bent u het er niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. Een advocaat is verplicht.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u dit binnen 3 maanden laten weten. Dit heet in hoger beroep gaan. U vraagt dan aan een rechter van een gerechtshof om de uitspraak van de rechter van de rechtbank te bekijken.

 Als betrokken partij kunt u reageren op het verzoekschrift:

>Alles uitklappen
 • Bent u de andere ouder of belanghebbende en het niet eens met het veranderen van de voornaam van het kind, dan kunt u dat laten weten met de reden erbij. Dit kan mondeling of schriftelijk en heet in verweer gaan. U wordt verweerder genoemd. 

  • Komt er een zitting, dan krijgt u een uitnodiging met de datum en locatie. U kunt tijdens de zitting vertellen dat u het niet eens bent. U mag dit zonder advocaat doen. 
  • U mag ook schriftelijk in verweer gaan. U heeft daarvoor een advocaat nodig. Hij kan voor u een brief maken en tot 2 dagen voor de zitting indienen bij de rechtbank, verweerschrift genoemd. U moet dit verweerschrift ondertekend hebben.
   In het verweerschrift mag u een eigen (tegen)verzoek doen. U betaalt hiervoor griffierecht.  

  Uitstel nodig? 

  Heeft u meer tijd nodig om op het verzoek over het veranderen van de voornaam te reageren? U kunt uitstel van de zitting vragen. 

  Wat gebeurt er als u niets doet? 

  Bent u het niet eens met het veranderen van de voornaam, maar laat u dit niet aan de rechter weten, dan beslist de rechter toch over de zaak. Alleen heeft u dan geen vragen van de rechter kunnen beantwoorden.

 • Bent u het niet eens met het veranderen van de voornaam en heeft u dit niet schriftelijk aan de rechter laten weten, dan kunt u dit tijdens de zitting vertellen. Dit mag zonder advocaat. U wordt verweerder genoemd. 

  Tijdens de zitting stelt de rechter vragen om te kijken of hij wel of niet instemt met de wijziging van de voornaam.

 • De rechter doet meestal schriftelijk uitspraak. Heeft u een advocaat, dan krijgt hij de brief, beschikking genoemd. De uitspraak kan een toewijzing of een afwijzing zijn. 

  • Toewijzing: als de rechter het veranderen van de voornaam goedkeurt, dan past de gemeente de voornaam aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u het niet eens met deze uitspraak van de rechter, dan kunt u in hoger beroep gaan. 
  • Afwijzing: als de rechter het veranderen van de voornaam niet goedkeurt, dan kan de persoon die het aanvroeg, in hoger beroep gaan.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u dit binnen 3 maanden laten weten. Dit heet in hoger beroep gaan. U vraagt dan aan een rechter van een gerechtshof om de uitspraak van de rechter van de rechtbank te bekijken.

Kosten verzoek voornaam wijzigen

U betaalt de kosten voor het behandelen van uw verzoek aan de rechter (griffierecht genoemd) en een advocaat. Extra kosten heeft u bijvoorbeeld als u een tolk wilt inschakelen. 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact