Laden...

Procedure wijzigen voornaam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Wijzigen voornaam > Procedure wijzigen voornaam

Wilt u uw voornaam wijzigen of die van uw kind? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor u doen. Wilt u een naamswijziging van een achternaam aanvragen? Daarvoor kunt u terecht bij Justis. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure wijzigen voornaam

 De procedure verzoek wijziging voornaam bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat start de procedure door een verzoekschrift te sturen naar de rechtbank. Met deze brief vraagt uw advocaat namens u om een andere voornaam. Dat kan voor uzelf zijn of voor een persoon onder de 18 jaar (minderjarige). U moet ouder met gezag of voogd zijn van de minderjarige. Uw advocaat stuurt de stukken die nodig zijn mee. U bent de verzoeker.

  Wat moet in een verzoekschrift wijziging voornaam staan?

  • Bij een voornaamswijziging van een volwassene:
   • voornaam of voornamen
   • achternaam
   • woonplaats; als u geen woonplaats heeft in Nederland uw werkelijke verblijfplaats met adres en uw BSN
  • Bij een voornaamswijziging van een persoon onder de 18 jaar (minderjarige):
   • voornaam of voornamen
   • achternaam
   • woonplaats; als de woonplaats niet in Nederland is, dan de werkelijke verblijfplaats met adres en het BSN van de verzoeker, de minderjarige en alle belanghebbenden.

   • Belanghebbenden bij een minderjarige:
    • beide ouders (met of zonder gezag)
    • degene die het gezag of voogdij over het kind heeft
    • de gecertificeerde instelling waar het kind onder toezicht staat
  • Welke voornaam of voornamen u wilt
  • De redenen waarom u een andere voornaam wilt

  Wat moet de advocaat meesturen?

  De advocaat moet veel stukken meesturen met het verzoekschrift, zoals:

  • stukken om het verzoek te ondersteunen
  • uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de verzoeker en alle belanghebbenden
  • geboorteakte
  • uittreksel uit het Centraal Gezagsregister

  Als het verzoek gaat over een minderjarige en door 1 ouder is gedaan:

  • verklaring van de andere ouder waarin deze zegt dat hij of zij het eens is met het verzoek. Deze ouder kan wel of niet het gezag hebben.
   of
  • een overzicht van de redenen waarom de verklaring van de andere ouder er niet is. Bijvoorbeeld omdat deze het niet eens is met het verzoek.
  • BSN van de minderjarige

  Aan deze bijlagen zitten voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat het stuk niet te oud mag zijn. Uw advocaat kan u hierover informeren.

  Oproep voor de zitting

  Meestal handelt de rechtbank de procedure schriftelijk af. Soms besluit de rechtbank toch tot een mondelinge behandeling (zitting). Bijvoorbeeld als de ouders het niet eens zijn.

  Als er een zitting is, dan ontvangt u een oproep. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt.

 • Als belanghebbende kunt u ook schriftelijk of mondeling reageren op het verzoekschrift. Bijvoorbeeld als u de andere ouder bent. Schriftelijk doet u dat met een brief waarin u zegt waarom u het niet met het verzoek eens bent. Zo’n brief heet een verweerschrift. Een verweerschrift dient u in via een advocaat. Reageert u alleen mondeling, dan kunt u zonder advocaat naar de zitting komen.

 • Als er een zitting is, houdt de rechtbank deze in het rechtsgebied van de woonplaats van u als verzoeker. Uw advocaat staat u bij tijdens deze zitting. De rechtbank verwacht dat u en de belanghebbenden op de zitting komen.

  Als u niet komt, kan dit in uw nadeel zijn.

  De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te controleren of hij akkoord kan gaan met uw verzoek.

 • De rechter doet meestal schriftelijk uitspraak (beschikking). Uw advocaat krijgt de beschikking toegestuurd.

  Toewijzing

  Als de rechter akkoord is met het verzoek (het verzoek toewijst), ontvangt de gemeente waar u geboren bent, de uitspraak. Bent u in het buitenland geboren? Dan ontvangt de gemeente Den Haag de uitspraak, daar is of wordt uw geboorteakte ingeschreven.

  De gemeente past dan de gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Afwijzing

  Wijst de rechter het verzoek tot voornaamswijziging af en bent u het daar niet mee eens? U kunt in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw verzoek tot voornaamswijziging. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de beschikking doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten. 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.