Laden...

Coronacrisis: werkwijze van de Centrale Raad van Beroep na 6 april tot en met 28 april 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Coronacrisis: werkwijze van de Centrale Raad van Beroep na 6 april tot en met 28 april 2020
Utrecht, 06 april 2020

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet van dinsdag 31 maart jl. in de aanpak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten hiermee in overeenstemming te handelen. Dit brengt mee, dat de Centrale Raad van Beroep tot en met dinsdag 28 april 2020 geen fysieke rechtszittingen zal houden. Alleen voor (heel) urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt. Deze maatregel gold al vanaf 17 maart tot en met 6 april. Deze periode wordt nu dus verlengd met drie weken tot en met dinsdag 28 april 2020.

De Centrale Raad van Beroep werkt in deze periode door

De Centrale Raad van Beroep werkt in deze periode wel door. Raadsheren en medewerkers doen dat grotendeels vanuit huis. Alle uitspraken worden naar de procespartijen gestuurd en worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.
De telefonische bereikbaarheid van onze griffie is beperkt van 10.00 tot 16.00 uur. Het Rechtspraak Service Center is bereikbaar voor algemene vragen.

Het gebouw is gesloten voor publiek

De Centrale Raad van Beroep is ook de komende tijd tot en met 28 april 2020 voor publiek gesloten. In zeer bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor een eventuele fysieke zitting in een (heel) urgente zaak.

Wat moet ik doen als mijn geplande zitting de komende weken niet doorgaat?

De Centrale Raad van Beroep zal in elke zaak bekijken wat een goed vervolg is. Als de rechter vindt dat telehoren mogelijk is of een (nadere) zitting achterwege zou kunnen blijven wordt er contact met u opgenomen en wordt dit aan u voorgelegd.

Telehoren

In zaken waarin de zitting is afgezegd in verband met de maatregelen rondom het coronavirus kan de Centrale Raad van Beroep voorstellen gebruik te maken van telehoren als alternatief voor de fysieke zitting. Deze mogelijkheid van telehoren wordt de eerstkomende tijd nog goed getest binnen de Centrale Raad van Beroep en kan gaandeweg ook gaan gelden voor minder urgente zaken. Een medewerker van de Centrale Raad van Beroep neemt in dat geval contact op met partijen.

Wanneer hoor ik wat over een nieuwe zitting?

In alle andere gevallen zal de Centrale Raad van Beroep een nieuwe zittingsdatum zoeken. Omdat het nog onzeker is wanneer alle zittingen kunnen worden hervat, zal het per zaak verschillen wanneer de Centrale Raad van Beroep deze op een zitting kan behandelen. Partijen moeten rekening houden met een vertraging van vier tot zes maanden, dat wil zeggen dat een nieuwe zittingsdatum in de praktijk vaak pas kan worden gevonden vanaf juli/augustus 2020. Over een nieuwe zittingsdatum neemt de Centrale Raad van Beroep zelf contact op met partijen. De Centrale Raad van Beroep verzoekt partijen vriendelijk niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven. In de regel wordt ruim (minimaal drie weken) van tevoren de nieuwe zittingsdatum doorgegeven.

Mijn zaak kan schriftelijk worden afgehandeld, ik stel zelf geen prijs op een zitting

Op dit moment is het mogelijk dat het nog geruime tijd duurt voordat een zaak (opnieuw) op zitting kan worden behandeld en dat daardoor de afdoening van uw zaak langer op zich laat wachten.
Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u dat schriftelijk aan de Centrale Raad van Beroep laten weten. Als ook de andere partij het daarmee eens is, dan zal de rechter bekijken of zonder (uitgestelde) zitting uitspraak kan worden gedaan.

Wat zijn urgente rechtszaken?

Urgente zaken zijn zaken waarin een beslissing van de rechter op korte termijn noodzakelijk is, uitstel niet mogelijk is en een fysieke zitting noodzakelijk wordt geacht. Het kan gaan om voorlopige voorzieningen met veel spoed. Bijvoorbeeld zaken waarin de rechtspositie van een rechtzoekende onherstelbaar kan worden benadeeld.

Hoe worden urgente zaken behandeld?

Als een zaak urgent is, dan neemt de Centrale Raad van Beroep contact op met partijen. Ook kan overleg plaatsvinden over een nadere schriftelijke reactie of over telehoren als alternatief voor een fysieke zitting. 

Fysieke zitting

Als bij wijze van hoge uitzondering een fysieke zitting bij de Centrale Raad van Beroep in het gerechtsgebouw in Utrecht toch noodzakelijk is, dan worden uiteraard alle noodzakelijke maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Publiek is bij deze superspoedzittingen niet aanwezig, alleen partijen en andere personen die direct betrokken zijn bij de zaak mogen onder strikte waarborgen komen.

Veilig Mailen met de Centrale Raad van Beroep

De algemene regeling zaaksbehandeling maakt het mogelijk om processtukken en berichten die u normaal per post of fax verstuurt, via Veilig Mailen te versturen. Het mailadres voor Veilig Mailen met de Centrale Raad van Beroep is crvbgriffie@rechtspraak.nl. Gebruik altijd uw ZIVVER-account om een veilige mail te sturen. Verstuur geen stukken met vertrouwelijke gegevens naar een ander  e-mailadres.

Uitspraken