Laden...

Geen financiële tegemoetkoming voor 3 oud-defensiemedewerkers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Geen financiële tegemoetkoming voor 3 oud-defensiemedewerkers
Utrecht, 08 oktober 2020

Drie oud-defensiemedewerkers hebben geen recht op een financiële vergoeding vanwege blootstelling aan chroom-6, omdat hun aandoening niet voorkomt op de lijst met aandoeningen die daarvoor is opgesteld. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld.

Aanvragen afgewezen

In deze zaken gaat het om een oud-beroepsmilitair en twee oud-burgerambtenaren die alle drie een financiële vergoeding hebben aangevraagd op grond van chroom-6 regelingen van Defensie. Deze regelingen zijn bestemd voor (oud) medewerkers van defensie met een aandoening, waarvan kan worden aangenomen dat die verband houdt met het werken met stoffen met chroom-6. De oud-medewerkers hebben gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de blootstelling aan chroom-6.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding is dat de (oud)  medewerker lijdt aan een in de regelingen omschreven aandoening. Dat was bij deze drie oud-medewerkers niet het geval. De staatssecretaris van Defensie heeft de aanvragen daarom afgewezen.

In een van de drie zaken stelde de rechtbank de oud-medewerker in het gelijk. In de twee andere zaken stelden de rechtbanken de staatssecretaris in het gelijk. De drie zaken zijn in hoger beroep voorgelegd aan de CRvB.

Hardheidsclausule

In de regelingen is een hardheidsclausule opgenomen. Daarmee kan de staatssecretaris afwijken van de regelingen om ongewenste uitkomsten te voorkomen. In hoger beroep gaat het om de vraag of de hardheidsclausule in deze zaken dient te worden toegepast zodat de (oud)medewerkers in aanmerking komen voor een financiële vergoeding ook al voldoen ze niet aan de eis dat hun aandoening voorkomt op de daarvoor opgestelde lijst.

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de staatssecretaris de hardheidsclausule niet hoeft toe te passen. De lijst met aandoeningen is tot stand gekomen op basis van onderzoek van het RIVM. Deze lijst is in 2019 nog geactualiseerd. Van de aandoeningen van betrokkenen is (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat zij veroorzaakt kunnen zijn door blootstelling aan chroom-6 en komen daarom niet voor op de geactualiseerde lijst. Dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, is geen reden voor toepassing van de hardheidsclausule. De staatssecretaris heeft alle drie de aanvragen terecht afgewezen.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep in deze zaak is een eindoordeel.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088 361 42 38 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.

Uitspraken