Hantering peildatum bij Uitkeringsregeling Backpay is toegestaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Hantering peildatum bij Uitkeringsregeling Backpay is toegestaan
Utrecht, 11 januari 2018

De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2018 uitspraken gedaan over de Uitkeringsregeling Backpay. In die regeling is als voorwaarde voor een eenmalige uitkering opgenomen dat de voormalige ambtenaar of militair op 15 augustus 2015 nog in leven moest zijn. Uit de gedane uitspraken volgt dat het stellen van die voorwaarde is toegestaan. De afwijzingen van de aanvragen houden stand.

Voorwaarden voor eenmalige uitkering

De betrokkenen in deze zaken zijn erfgenamen van voormalige ambtenaren of militairen die werkzaam waren in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting. Zij hebben een eenmalige uitkering op grond van de Uitkeringsregeling Backpay aangevraagd. Deze eenmalige uitkering is bedoeld als tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen. Eén van de voorwaarden is dat de voormalige ambtenaar of militair op 15 augustus 2015 nog in leven was. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanvragen afgewezen, omdat de voormalige ambtenaren of militairen vóór die datum waren overleden. De betrokkenen hebben aangevoerd dat op de Nederlandse staat de verplichting rust om de tijdens de Japanse bezetting niet uitbetaalde salarissen alsnog te betalen. De gekozen peildatum is volgens hen onredelijk en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Alleen oordeel over toepassing regeling

De Centrale Raad van Beroep deelt niet het standpunt van betrokkenen dat op de Nederlandse staat een juridische verplichting rust tot uitbetaling van achterstallige salarissen. De Hoge Raad heeft hierover in de jaren 50 al uitspraken gedaan. De Uitkeringsregeling Backpay is niet gebaseerd op een wettelijk voorschrift en heeft het karakter van “buitenwettelijk begunstigend beleid”. De bestuursrechter mag niet beoordelen of dit beleid, waaronder de peildatum van 15 augustus 2015, redelijk is. De bestuursrechter mag alleen beoordelen of de minister de regeling consequent heeft toegepast. Dat is het geval. Omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de voormalige ambtenaren of militairen op 15 augustus 2015 in leven waren, houden de afwijzingen stand.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Centrale Raad van Beroep, 11 januari 2018
Zaaknummer 17/3811 AW, ECLI:NL:CRVB:2018:1
Zaaknummer 17/5790 AW, ECLI:NL:CRVB:2018:2
Zaaknummer 17/5793 AW, ECLI:NL:CRVB:2018:3

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraken zijn laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088-3611438.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl

Uitspraken

Meest gelezen berichten