Laden...

Inrichting klankbordgroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Inrichting klankbordgroep
Utrecht, 01 februari 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een klankbordgroep ingericht. De klankbordgroep bestaat uit professionals uit de samenleving die het bestuur van de CRvB een spiegel kunnen voorhouden. De klankbordgroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over thema’s zoals innovatie en technologie, social media, verandermanagement etc. Een klankbordgroep past bij de doelstelling dat de Rechtspraak in het algemeen en de CRvB in het bijzonder in verbinding staat met de samenleving en extern georiënteerd is.

Samenstelling

De klankbordgroep voor de CRvB is als volgt samengesteld:

Ton Hol (1954) is voorzitter van de klankbordgroep. Hij is sinds 1994 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie. Sinds 2014 is hij hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid van deze universiteit en voorzitter van het overlegorgaan van de Juridische faculteiten in Nederland. Naast zijn wetenschappelijk werk, vervulde hij verschillende bestuurlijke functies.

Paul Schnabel (1948) is socioloog, emeritus universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en lid Eerste Kamer voor D66. Hij is lid van de Raad van Advies ING Nederland, voorzitter Raad van Toezicht Stichting lnternet Domeinregistratie Nederland, voorzitter bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars, voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum en lid bestuur Koninklijk Concertgebouworkest. Van 1998—2013 was hij directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en van 2013-2015 kroonlid SER.

Stoffel Heijsman (1953) is oud-hoofdcommissaris van politie en 43 jaar werkzaam geweest binnen de Nederlandse politie en is nu zelfstandig gevestigd adviseur. In die hoedanigheid is hij lid van de Raad van Toezicht van Halt Nederland, lid van het College Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken, verbonden aan Cognitum organisatie adviesbureau onder meer gericht op visitatie van woningbouwcorporaties en lid van het Auditteam Voetbal en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hilke Grootelaar (1989) is universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en adviseur bij USBO Advies. Zij is onder meer betrokken in de vakken Kwalitatief Onderzoek, Staats- en Bestuursrecht en de Leerkring Publiek Management. Daarnaast is Hilke Grootelaar debattrainer bij Het Debatbureau en Stichting Dokters in Debat en treedt zij regelmatig op als dagvoorzitter op conferenties.

Nick Kiran (1992) is werkzaam bij TWTG en gespecialiseerd in de ‘marketing’ (als een werkwoord) van complexe, technologische innovaties. Hij begon in 2016 de eerste podcast volledig gericht op innovatie in Nederland: 'De Wereld Van Morgen Podcast’. Nick Kiran won diverse prijzen waaronder de RIVM innovatieprijs in 2015 voor het “Ik Heb Last App”-project.

Een zesde kandidaat wordt benoemd per 1 juli 2019.

Van links naar rechts: Walter Wijbrands (CRvB), Hans Venema (CRvB), Paul Schnabel, Ton Hol, Takvor Avedissian (CRvB), Stoffel Heijsman, Hilke Grootelaar, Nick Kiran

Uitspraken