Laden...

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets
Utrecht, 10 juni 2021

De in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen. 

Het geschil

In deze zaak hebben ouders voor hun kind jeugdhulp (begeleiding) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd. De ouders wensen de jeugdhulp zelf te verlenen. De gemeente wees dit af, omdat - kortgezegd - het gezin zelf in staat zou zijn om het kind de benodigde zorg en begeleiding te geven. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de financiële situatie van het gezin en heeft geconcludeerd dat het gezinsinkomen toereikend is voor de betaling van de vaste lasten waardoor de moeder geen gedwongen keuze hoeft te maken tussen het verlenen van hulp aan het kind of het verwerven van een inkomen.  

Vergaande interpretatie van de Jeugdwet niet mogelijk

De in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen. Een dergelijke vergaande interpretatie vindt in de tekst noch in de geschiedenis van totstandkoming van de Jeugdwet steun. Het oordeel dat een dergelijke interpretatie wel mogelijk is, gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten.

De Centrale Raad van Beroep heeft daarom het besluit van de gemeente herroepen en bepaald dat recht bestaat op vier uur jeugdhulp per week. De gemeente moet de jeugdhulp alsnog verstrekken.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het oordeel in deze zaak is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088-3614238 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.
Uitspraken