Op 26 maart uitspraak in zaken over afgeven buitenlands identificatienummer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Op 26 maart uitspraak in zaken over afgeven buitenlands identificatienummer
Utrecht, 21 maart 2018

Op maandag 26 maart om 10.00 uur doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak in meerdere zaken waarin de vraag centraal staat of bijstandsgerechtigden verplicht zijn hun buitenlands identificatienummer bekend te maken aan bijstandsverlenende organen.

Aanvullende bijstand ingetrokken

In deze zaken gaat het om mensen met een onvolledige AOW-uitkering die aanvullende bijstand krijgen. Die aanvullende bijstand heet Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen, kort gezegd de AIO-aanvulling. De nummers waar het in deze zaken om gaat zijn het CIN-nummer uit Marokko en het TC Kimlik-nummer uit Turkije, vergelijkbaar met het Burgerservicenummer. In al deze zaken heeft de Sociale Verzekeringsbank (Svb) betrokkenen om dit nummer gevraagd om onderzoek te kunnen doen naar inkomen en vermogen in Marokko en Turkije. Alle betrokkenen hebben geweigerd dat nummer te geven. De Svb heeft vervolgens de AIO-aanvulling ingetrokken. De rechtbanken hebben de Svb in alle zaken gelijk gegeven.

Eindoordeel

Betrokkenen zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Op 26 maart doet de CRvB uitspraak in deze zaken. Het oordeel van de CRvB is in deze zaken een eindoordeel. 

Aanmelding pers

Media (ook schrijvende pers) die bij de uitspraak aanwezig willen zijn, wordt verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 23 maart a.s. voor 12.00 uur bij de afdeling communicatie van de CRvB, telefonisch op nummer 088-3614238 (bij afwezigheid via het secretariaat 088 – 3611730) of per email: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl

Uitspraken

Meest gelezen berichten