Laden...

Voorzitters en presidenten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Over de CRvB > Voorzitters en presidenten
Portret van mr. E. Fokker  mr. E. Fokker

mr. E. Fokker, voorzitter van 1903–1914

Mr. Fokker (1849-1936) is werkzaam geweest als griffier van Provinciale Staten van Zeeland en was laatstelijk voor zijn benoeming tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de Liberale Unie.

 

 

 

Portret van mr. R.P. Cleveringa  mr. R.P. Cleveringa Azn.

mr. R.P. Cleveringa Azn., voorzitter van 1914-1919

Mr. Cleveringa (1852-1919) is voor zijn benoeming tot ondervoorzitter van de Centrale Raad van Beroep in 1903, onder meer, werkzaam geweest als president van de rechtbank Heerenveen.

 

Portret van mr. dr. H. Reuyl  mr. dr. H. Reuyl

mr. dr. H. Reuyl, voorzitter van 1919–1933

Mr. Reuyl (1862-1937) is voor zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep in 1903, werkzaam geweest als rechter in de rechtbank Heerenveen. In 1914 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1919 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen  mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen

mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen, voorzitter van 1933–1939

Na zijn studie is mr. Van Wijnbergen (1869-1950) in 1893 gaan werken als advocaat en procureur te Zutphen. Vanaf 1897 is hij werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie te Eindhoven. Van 1903 tot 1917 is mr. Van Wijnbergen voorzitter geweest van de Raad van Beroep te Arnhem. Tevens was hij van 1904 tot 1933 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Elst. In 1917 is mr. Van Wijnbergen benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep. In 1932 is hij benoemd tot ondervoorzitter, gevolgd door de benoeming tot voorzitter in 1933.

 

Portret van mr.dr. Ch.M.A. Bijleveld  mr. dr. Ch.M.A. Bijleveld

mr. dr. Ch.M.A. Bijleveld, voorzitter van 1939–1940

Mr. Bijleveld (1869-1948) is voor zijn benoeming in 1909 tot lid van de Centrale Raad van Beroep werkzaam geweest als chef van de afdeling Arbeid van het departement voor Landbouw Nijverheid en Handel. In 1932 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1939 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr.dr. E.J. Beumer  mr. dr. E.J. Beumer

mr. dr. E.J. Beumer, voorzitter van 1940–1946

Mr. Beumer (1878-1946) heeft van 1904 tot 1919 gewerkt als leraar staatswetenschappen aan de H.B.S. te Amersfoort. Tevens is hij van 1913 tot 1933 lid geweest van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1919 is mr. Beumer benoemd tot voorzitter van de Raad van Beroep te Arnhem in 1928 gevolgd door zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep. In 1933 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1940 tot voorzitter. Vanaf 1945 was hij nog een jaar lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en tevens president van het Tribunaal in het arrondissement Utrecht.

 

Portret van mr. G.A.M. Smeenk  mr. G.A.M. Smeenk

mr. G.A.M. Smeenk, voorzitter van 1947–1949

Mr. Smeenk (1879-1963) is voor zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep in 1925 werkzaam geweest als griffier van de Raad van Beroep en het kantongerecht te 's-Hertogenbosch. In 1939 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1947 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr. J.H. Kuiper  mr. J.H. Kuiper

mr. J.H. Kuiper, voorzitter van 1949-1956

Mr. Kuiper (1886-1981) is voor zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep in 1933 werkzaam geweest als voorzitter van de Raad van Beroep te Groningen. In 1946 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1949 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr. H.L. Hoogenhuis  mr. H.L. Hoogenhuis

mr. H.L. Hoogenhuis, voorzitter van 1956–1970

Mr. Hoogenhuis (1901-1993) is voor zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep in 1939 werkzaam geweest als voorzitter van de Raad van Beroep te Roermond. In 1947 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1956 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr. A.Blom  mr. A. Blom

mr. A. Blom, voorzitter van 1970–1975

Mr. Blom (1907-1978) is voor zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep in 1946 werkzaam geweest als griffier van de Centrale Raad van Beroep. In 1954 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1970 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.

 

Portret van mr. C.J.A. Koning  mr. C.J.A. Koning

mr. C.J.A. Koning, voorzitter van 1975–1984

Na zijn rechtenstudie is mr. Koning (1921-2000) in 1947 gaan werken als griffier bij de Raad van Beroep. Van 1956 tot 1963 is hij voorzitter geweest van de Raad van Beroep te Roermond. In 1963 is mr. Koning benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep. Vervolgens is hij in 1971 benoemd tot ondervoorzitter en in 1975 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Van 1979 tot 1989 is mr. Koning lid van de Raad van State in buitengewone dienst geweest.

 

Portret van mr. W.H. Schipper  mr. W.H. Schipper

mr. W.H. Schipper, voorzitter van 1984–1990

Mr. Schipper (1926 - 2016) is na zijn rechtenstudie in 1951 gaan werken als assistent Staatsrecht bij de Rijksuniversiteit Utrecht en vanaf 1953 als ambtenaar bij de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. In 1955 is hij bij de Centrale Raad van Beroep gaan werken, eerst als substituut-griffier en later als griffier. Vervolgens is hij in 1967 benoemd tot lid van de Raad, gevolgd door benoemingen tot ondervoorzitter in 1975 en tot voorzitter in 1984. Vanaf 1 november 1990 tot 1 augustus 1996 is hij werkzaam geweest als lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

 

Portret van mr. A.G. van Galen  mr. A.G. van Galen

mr. A.G. van Galen, voorzitter/president van 1990–1995

Mr. Van Galen (1928 - 2010) heeft na zijn rechtenstudie als juridisch medewerker gewerkt bij het GAK. Vanaf 1957 tot 1963 is hij werkzaam geweest als griffier van achtereenvolgens de Raden van Beroep te Utrecht en te 's-Gravenhage. Na zijn benoeming tot ondervoorzitter van de Raad van Beroep te 's-Gravenhage in 1963 is mr. Van Galen in 1970 benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep. In 1978 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1990 tot voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Vanaf 1996 tot 1998 is mr. Van Galen werkzaam geweest als lid van de Raad van State in buitengewone dienst.

 

Portret van mr. H. Bekker  mr. H. Bekker

mr. H. Bekker, president van 1995–2001

Mr. Bekker (1936) is na zijn rechtenstudie werkzaam geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Raad van State, laatstelijk als raadadviseur van staat. In 1983 is hij benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep. In 1988 is hij benoemd tot ondervoorzitter en in 1995 tot president van de Centrale Raad van Beroep. Vanaf 1 februari 1998 tot 1 april 2006 is mr. Bekker werkzaam geweest als lid van de Raad van State in buitengewone dienst. Tevens was hij tot laatstgenoemde datum raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Portret van mr. J.G. Treffers  mr. J.G. Treffers

mr. J.G. Treffers, president van 2001-2007

Mr. Treffers (1949) heeft na zijn rechtenstudie de raio-opleiding gevolgd. In 1982 is hij benoemd tot ondervoorzitter van de toenmalige Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch. In 1985 is mr. Treffers benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep, gevolgd door benoemingen tot vicepresident in 1991 en coördinerend vicepresident in 1994. In 2001 is hij benoemd tot president van de Centrale Raad van Beroep, welke benoeming per 1 januari 2002 van rechtswege is omgezet in een benoeming voor de duur van zes jaar.

 

Portret van mr. drs. T.G.M. Simons  mr. drs. T.G.M. Simons

mr. drs. T.G.M. Simons, president van 2008-2017

Mr. drs. Simons (1957) studeerde Nederlandse taal en letterkunde en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als docent Nederlands, als wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en als beleidsmedewerker, afdelingshoofd, raadadviseur en sector-directeur bij het ministerie van Justitie.

In 1997 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht met een benoeming tot vicepresident van de rechtbank Rotterdam. In 2002 werd hij benoemd tot coördinerend vicepresident van de Centrale Raad van Beroep, waar hij in 2004 lid van het gerechtsbestuur werd. In 2008 werd mr. drs. Simons benoemd tot president en voorzitter van het gerechtsbestuur. Sinds september 2017 is hij president en voorzitter van het gerechtsbestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Sindsdien is ook hij raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep.

Mr. drs. Simons is tevens staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (sinds 2008), raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag (sinds 2008), plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (sinds 2010).

 

Portret van mr. T. Avedissian mr. T. Avedissian

mr. T. Avedissian, president van 2018 - heden

Mr. Avedissian (1965) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit, afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en strafrecht. Na zijn studie werkte hij onder meer als wetgevingsjurist bij het toenmalige Ministerie van LNV in Den Haag en bij het Bureau voor Rechtshulp in Utrecht.

In 2000 ging mr. Avedissian aan de slag als rechter en later als teamvoorzitter in de rechtbank Rotterdam. In 2007 maakte hij de overstap naar de toenmalige rechtbank Haarlem als sectorvoorzitter strafrecht en bestuurslid. In 2013 trad hij aan als president van de nieuwe rechtbank Overijssel en was hij daarmee de eerste president van dit fusiegerecht. Sinds 1 februari 2018 is mr. Avedissian president van de Centrale Raad van Beroep.