Laden...

Publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Publicaties Centrale Raad van Beroep

Externe oriëntatie is erg belangrijk voor de Centrale Raad van Beroep. Het is belangrijk dat de samenleving weet wat er speelt in de Raad. De Raad heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het doen van onderzoeken en het uitbrengen van publicaties. Op deze pagina informeert de Raad u over de meest recente publicaties.

Jaarverslag

Er wordt met veel elan, toewijding en voortvarendheid gewerkt aan goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. De mooie prestaties, kwalitatief én kwantitatief, in het afgelopen jaar zijn daarvan het resultaat. In dit jaarverslag presenteren we een aantal ‘highlights’ uit 2018.

Ontwikkelingen in de jurisprudentie

Een korte samenvatting van belangrijke uitspraken van de afgelopen 5 jaar leest u terug op de pagina Ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Nieuwsbrief Jurisprudentie

De Nieuwsbrief Jurisprudentie van de CRvB komt maandelijks uit en bevat een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in de afgelopen maand zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl

Boeken en overige publicaties

Inleiding van de president van de Centrale Raad van Beroep, mr. T. Avedissian, ter gelegenheid van een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht op 24 oktober 2019.

Inleiding van de president van de Centrale Raad van Beroep, mr. T. Avedissian, bij het Leidsch Juridisch Genootschap, 18 september 2019.

Geschenkbundel ter gelegenheid van het afscheid van mr. H. van Leeuwen van de Centrale Raad van Beroep.

Toespraak van de president van de Centrale Raad van Beroep, mr. drs. T.G.M. Simons, over 200 jaar rechtspraak en gehouden ter gelegenheid van een installatiezitting op 26 september 2011.

Uitgegeven jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep, april 2003.

 

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met dit jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in zijn werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Niet alle onderwerpen waarover uit het oogpunt van rechtseenheid afstemming is gewenst komen in het rechtseenheidsoverleg aan de orde.