Laden...

Publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Publicaties

Externe oriëntatie is erg belangrijk voor de Centrale Raad van Beroep. Het is belangrijk dat de samenleving weet wat er speelt in de Raad. De Raad heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het doen van onderzoeken en het uitbrengen van publicaties. Op deze pagina informeert de Raad u over de meest recente publicaties.

Jaarverslag

In de jaarverslagen van de Centrale Raad van Beroep presenteren we een aantal ontwikkelingen uit het desbetreffende jaar, enkele belangwekkende uitspraken en cijfers over onze organisatie.

Nieuwsbrief Jurisprudentie

De Nieuwsbrief Jurisprudentie van de CRvB komt twee keer per maand uit en bevat een overzicht van de belangrijkste uitspraken die in de afgelopen maand zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl

Boeken en overige publicaties

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met dit jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in zijn werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Een kanttekening is daarbij op zijn plaats. Niet alle onderwerpen waarover uit het oogpunt van rechtseenheid afstemming is gewenst komen in het rechtseenheidsoverleg aan de orde.