Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over aansluitplicht beheerder elektriciteitsnetwerk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over aansluitplicht beheerder elektriciteitsnetwerk
Den Haag, 26 september 2019

De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft raadsheer advocaat-generaal prof. mr. dr. P.J. Wattel gevraagd een conclusie te nemen in een bij het CBb aanhangige beroepszaak. In deze zaak heeft de Autoriteit Consument en Markt een besluit genomen in een geschil op grond van de Elektriciteitswet 1998 tussen Liander N.V. (de beheerder van een elektriciteitsnetwerk) en de Coöperatie Nij Altoenae Energie Neutraal 2020 U.A. (een samenwerkingsverband met als doel het produceren van lokale en duurzame energie door middel van zonnepanelen).

Kernvraag is of een netbeheerder bij het realiseren van een aansluiting van een bedrijf op het elektriciteitsnetwerk voor de afbakening van het (bedrijfs)object moet uitgaan van de beschikking van de gemeente op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken of dat moet worden gekeken naar de feitelijke situatie in het concrete geval. Die vraag is in veel zaken aan de orde. Het antwoord op de vraag maakt uit voor het soort aansluiting dat de netbeheerder moet realiseren. In dit geval zijn dat òf drie kleinverbruikersaansluitingen òf één grootverbruikersaansluiting. Kleinverbruikersaansluitingen zijn voor een bedrijf goedkoper dan grootverbruikersaansluitingen. Dat komt doordat de (hoge) kosten voor grootverbruikersaansluitingen volledig worden gedragen door het betrokken bedrijf, terwijl kleinverbruikers maar een deel van de kosten van hun aansluiting betalen.
De zaak wordt dit najaar behandeld door een meervoudige kamer van het CBb. Binnen zes weken na de zitting neemt de raadsheer advocaat-generaal de conclusie. De partijen krijgen vervolgens twee weken de tijd om daarop te reageren. Daarna zal het CBb uitspraak doen. De conclusie geeft voorlichting aan het CBb en bindt het CBb niet. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Michel van Ierland, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0418 of 088 362 3910.

Uitspraken