Laden...

Conclusie raadsheer advocaat-generaal over verschoonbaarheid termijnoverschrijding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Conclusie raadsheer advocaat-generaal over verschoonbaarheid termijnoverschrijding
Den Haag, 07 september 2023

Raadsheer advocaat-generaal  prof. mr. dr. R.J.G.M. Widdershoven heeft vandaag een conclusie genomen in vier bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (College) aanhangige zaken. In deze zaken hebben de betrokken ondernemingen de bezwaar- of beroepstermijn tegen een voor hen ongunstig genomen besluit genomen op grond van een van de coronasteunregelingen overschreden. De president van het College had hem gevraagd een conclusie te nemen over de beoordeling van deze termijnoverschrijdingen.  

Kernvraag is of er reden is dat bezwaarinstanties en rechters bij de handhaving van bezwaar- en beroepstermijnen, in het bijzonder bij de beoordeling van de verschoonbaarheid (verontschuldigbaarheid) van overschrijding van die termijnen, in bepaalde gevallen een minder strikte koers gaan varen dan tot nu toe gebruikelijk. De raadsheer advocaat-generaal beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij doet daarvoor ook een aantal concrete voorstellen en suggesties.

De conclusie is aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop binnen twee weken te reageren. Daarna zal het College het verdere verloop van deze zaken bepalen.

De zaken worden bij het College behandeld door een zogeheten grote kamer. Deze grote kamer bestaat uit twee leden van het College, twee leden afkomstig van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en één lid afkomstig van de Centrale Raad van Beroep.

De conclusie van de raadsheer advocaat-generaal geeft voorlichting aan het College, maar bindt het College niet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 3910.

Communicatie.cbb@rechtspraak.nl


Uitspraken