Laden...

Congestiebesluit van de ACM houdt stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Congestiebesluit van de ACM houdt stand
Den Haag, 11 juni 2024

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat het congestiebesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in stand. Dat is de uitkomst van de beroepsprocedure van Energie-Nederland (E-N) tegen dat besluit. Met het congestiebesluit heeft de ACM de Netcode elektriciteit gewijzigd om de netbeheerders meer mogelijkheden te geven de beperkte transportruimte op het elektriciteitsnet te verdelen. In het besluit staat wat de netbeheerders kunnen en soms ook moeten doen als zij op het elektriciteitsnet transportschaarste of congestie (het elektriciteitsnet is vol) voorzien.

E-N spande de procedure aan omdat zij vindt dat de ACM onvoldoende rekening heeft gehouden met de werking van de elektriciteitsmarkt en de belangen van haar leden (producenten, leveranciers en handelaren op de energiemarkt) niet goed heeft meegewogen. Volgens E-N houdt het congestiebesluit een ongewenste beperking van de marktvrijheid van haar leden in als gevolg van de betekenis die in dat besluit wordt toegekend aan de transportprognose en de maatregelen voor het tegengaan van congestie en vanwege het ontbreken van (volledige) vergoeding als de netbeheerders maatregelen inzetten om congestie tegen te gaan. Ook vindt E-N dat bepaalde voorwaarden ontbreken, heeft zij problemen met de bepalingen die zijn opgenomen over de nieuwe marktrol van de congestion service provider (CSP) en is zij het niet eens met de hoogte van de financiële en technische grenswaarden.


Het CBb geeft E-N hierin geen gelijk. Het systeem van congestiemanagement zoals dit is uitgewerkt in het congestiebesluit is niet in strijd met de Europese Elektriciteitsverordening en de Elektriciteitswet. De ACM heeft kunnen kiezen voor het opnemen van de voorwaarden en regels waar E-N het niet mee eens is. Die voorwaarden en regels zijn niet onjuist of onvoldoende. Daarbij speelt een rol dat de transportschaarste toeneemt, de netbeheerders vaker maatregelen moeten nemen om congestie tegen te gaan en de maatschappelijke urgentie om zoveel mogelijk gebruikers aan te sluiten op het elektriciteitsnet groot is.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22812976 of Administratie CBb 088 362 3910.

Uitspraken