Laden...

Openbaar making/publicatie van uitspraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Wat kunt u van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verwachten bij de afronding van uw zaak?

Tijdens de zitting is een datum van de uitspraak genoemd. Mocht deze datum niet worden gehaald, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met daarin een nieuwe datum. U krijgt de uitspraak (aangetekend) toegezonden op de dag van de uitspraak.

Vaste uitsprakendag

Het CBb doet uitspraak op een vaste dag: de dinsdag, om 10:00 uur. Het kan voorkomen dat in bepaalde zaken (bijvoorbeeld voorlopige voorzieningen) uitspraak op een andere dag wordt gedaan.


Uitspraken deze week

Uitspraken dinsdag 17 december 2019

 • 17/1107 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 18/909 Elektriciteitswet
 • 18/987 Meststoffenwet
 • 18/1558 Elektriciteitswet
 • 18/2017 Meststoffenwet
 • 18/2046 Meststoffenwet
 • 18/2223 Meststoffenwet
 • 18/2310 Meststoffenwet
 • 18/2314 Meststoffenwet
 • 18/2328 Meststoffenwet
 • 18/2333 Meststoffenwet
 • 18/2339 Meststoffenwet
 • 18/2348 Meststoffenwet
 • 18/2349 Meststoffenwet
 • 18/2352 Meststoffenwet
 • 18/2353 Meststoffenwet
 • 18/2357 Meststoffenwet
 • 18/2370 Meststoffenwet
 • 18/2483 Meststoffenwet
 • 18/2514 Meststoffenwet
 • 18/2521 Kaderwet EZ-subsidies
 • 18/2536 Meststoffenwet
 • 18/2572 Meststoffenwet
 • 18/2673 Handelsregisterwet
 • 18/2782 Wet tuchtrechtspraak accountants
 • 18/2864 Wet dieren
 • 19/25 en 19/282 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/87 Wet toezicht accountantsorganisaties
 • 19/148, 19/150 en 19/1516 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen
 • 19/574 Wet dieren
 • 19/575 Wet dieren
 • 19/576 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen
 • 19/584 Wet tuchtrechtspraak accountants
 • 19/766 Kaderwet EZ-subsidies
 • 19/1155 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • 19/1281 Meststoffenwet
 • 19/1411 Wet dieren

Uitspraak met persbericht

Het CBb kan besluiten aan de uitspraak een persbericht toe te voegen.

Eén of enkele dagen van te voren zal de administratie u zo enigszins mogelijk inlichten over:

 • de definitieve datum en tijdstip van de uitspraak
 • het ECLI nummer (indien al bekend)

Direct na de openbaarmaking staat de uitspraak in het uitsprakenregister op rechtspraak.nl. Ongeveer 30 min. na de uitspraak wordt het persbericht verstuurd en wordt een nieuwsbericht geplaatst op Rechtspraak.nl/Organisatie/CBb.
De uitspraak kan worden bijgewoond. Ter zitting kunt u een papieren uitdraai krijgen. Graag vernemen wij of wij u op de zitting mogen verwachten.

Vragen

Voor algemene vragen over uitspraken kunt u contact opnemen met de administratie, telefoonnummer 088 - 362 39 10.
Voor vragen over het persbericht kunt u terecht bij Communicatie en Persvoorlichting, telefoonnummer 088 - 362 04 54.
Het CBb heeft twee persrechters die de media te woord kunnen staan over bij het CBb aanhangige zaken. De persrechters zijn te bereiken via Communicatie en Persvoorlichting.