Laden...

Openbaar making/publicatie van uitspraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Wat kunt u van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verwachten bij de afronding van uw zaak?

Tijdens de zitting is een datum van de uitspraak genoemd. Mocht deze datum niet worden gehaald, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met daarin een nieuwe datum. U krijgt de uitspraak (aangetekend) toegezonden op de dag van de uitspraak.

Vaste uitsprakendag

Het CBb doet uitspraak op een vaste dag: de dinsdag, om 10:00 uur. Het kan voorkomen dat in bepaalde zaken (bijvoorbeeld voorlopige voorzieningen) uitspraak op een andere dag wordt gedaan.


Uitspraken deze week

Uitspraken 1 december 2020:

 • 18/1149 en 18/1150 Meststoffenwet
 • 18/1187 en 18/1188 Meststoffenwet
 • 18/1233 t/m 18/1237 Meststoffenwet
 • 18/1267, 18/1271 t/m 18/1273 en 18/1303 Meststoffenwet
 • 18/1777 Meststoffenwet
 • 18/1831 Meststoffenwet
 • 18/1842 Meststoffenwet
 • 18/1905 Meststoffenwet
 • 18/2528 Kaderwet EZ-subsidies
 • 18/2893 en 18/2894 Meststoffenwet
 • 19/66 Meststoffenwet
 • 19/185 Meststoffenwet
 • 19/248 Meststoffenwet
 • 19/250 Meststoffenwet
 • 19/254 Meststoffenwet
 • 19/262 Meststoffenwet
 • 19/268 Meststoffenwet
 • 19/280 Meststoffenwet
 • 19/329 Meststoffenwet
 • 19/630 Meststoffenwet
 • 19/641 Meststoffenwet
 • 19/698 Meststoffenwet
 • 19/706 Meststoffenwet
 • 19/827 Meststoffenwet
 • 19/836 Meststoffenwet
 • 19/856 Meststoffenwet
 • 19/862 Meststoffenwet
 • 20/871 Meststoffenwet
 • 19/896 Meststoffenwet
 • 19/954 Wet handhaving consumentenbescherming
 • 19/1110 Meststoffenwet
 • 19/1131 Meststoffenwet
 • 19/1335 Meststoffenwet
 • 19/1546 Meststoffenwet
 • 19/1552 Meststoffenwet

Uitspraak met persbericht

Het CBb kan besluiten aan de uitspraak een persbericht toe te voegen.                        

Eén of enkele dagen van te voren zal de administratie u zo enigszins mogelijk inlichten over:

 • de definitieve datum en tijdstip van de uitspraak
 • het ECLI nummer (indien al bekend)

Direct na de openbaarmaking staat de uitspraak in het uitsprakenregister op rechtspraak.nl. Ongeveer 30 min. na de uitspraak wordt het persbericht verstuurd en wordt een nieuwsbericht geplaatst op Rechtspraak.nl/Organisatie/CBb.
De uitspraak kan worden bijgewoond. Ter zitting kunt u een papieren uitdraai krijgen. Graag vernemen wij of wij u op de zitting mogen verwachten.

Vragen

Voor algemene vragen over uitspraken kunt u contact opnemen met de administratie, telefoonnummer 088 - 362 39 10.
Voor vragen over het persbericht kunt u terecht bij Communicatie en Persvoorlichting, telefoonnummer 088 - 362 04 54.
Het CBb heeft twee persrechters die de media te woord kunnen staan over bij het CBb aanhangige zaken. De persrechters zijn te bereiken via Communicatie en Persvoorlichting.