Laden...

Openbaar making/publicatie van uitspraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Wat kunt u van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verwachten bij de afronding van uw zaak?

Tijdens de zitting is een datum van de uitspraak genoemd. Mocht deze datum niet worden gehaald, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met daarin een nieuwe datum. U krijgt de uitspraak (aangetekend) toegezonden op de dag van de uitspraak.

Vaste uitsprakendag

Het CBb doet uitspraak op een vaste dag: de dinsdag, om 10:00 uur. Het kan voorkomen dat in bepaalde zaken (bijvoorbeeld voorlopige voorzieningen) uitspraak op een andere dag wordt gedaan.


Uitspraken deze week

Uitspraken dinsdag 28 januari 2020

 • 15/408 Meststoffenwet
 • 18/1662 Wet financieel toezicht
 • 18/2080 Meststoffenwet
 • 18/2331 Meststoffenwet
 • 18/2335 Meststoffenwet
 • 18/2379 Meststoffenwet
 • 18/2474 Meststoffenwet
 • 18/2478 Meststoffenwet
 • 18/2511 Meststoffenwet
 • 18/2580 Meststoffenwet
 • 18/2595 Meststoffenwet
 • 18/2621 Meststoffenwet
 • 18/2627 Meststoffenwet
 • 18/2663 Meststoffenwet
 • 19/326 Kaderwet LNV-subsidies
 • 19/573 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/840 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/1340 Meststoffenwet
 • 19/1393 en 19/1567 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/1624 Ontbinding rechtspersonen

Uitspraak met persbericht

Het CBb kan besluiten aan de uitspraak een persbericht toe te voegen.

Eén of enkele dagen van te voren zal de administratie u zo enigszins mogelijk inlichten over:

 • de definitieve datum en tijdstip van de uitspraak
 • het ECLI nummer (indien al bekend)

Direct na de openbaarmaking staat de uitspraak in het uitsprakenregister op rechtspraak.nl. Ongeveer 30 min. na de uitspraak wordt het persbericht verstuurd en wordt een nieuwsbericht geplaatst op Rechtspraak.nl/Organisatie/CBb.
De uitspraak kan worden bijgewoond. Ter zitting kunt u een papieren uitdraai krijgen. Graag vernemen wij of wij u op de zitting mogen verwachten.

Vragen

Voor algemene vragen over uitspraken kunt u contact opnemen met de administratie, telefoonnummer 088 - 362 39 10.
Voor vragen over het persbericht kunt u terecht bij Communicatie en Persvoorlichting, telefoonnummer 088 - 362 04 54.
Het CBb heeft twee persrechters die de media te woord kunnen staan over bij het CBb aanhangige zaken. De persrechters zijn te bereiken via Communicatie en Persvoorlichting.