Laden...

Openbaarmaking en publicatie van uitspraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Inleiding

Wat kunt u van het CBb verwachten bij de afronding van uw zaak?

Tijdens de zitting is een datum van de uitspraak genoemd. Mocht deze datum niet worden gehaald, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met daarin een nieuwe datum. U krijgt de uitspraak (aangetekend) toegezonden op de dag van de uitspraak.

Vaste uitsprakendag

Het CBb doet uitspraak op een vaste dag: de dinsdag, om 9:45 uur. Het kan voorkomen dat in bepaalde zaken (bijvoorbeeld voorlopige voorzieningen) uitspraak op een andere dag wordt gedaan.


Uitspraken deze week

Uitspraken 2 maart 2021:

 • 18/61 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 18/2602 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/143 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/221 en 20/664 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/269 Meststoffenwet
 • 19/300 Meststoffenwet
 • 19/328 Meststoffenwet
 • 19/330 Meststoffenwet
 • 19/331 Meststoffenwet
 • 19/480 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/615 Wet tuchtrechtspraak accountants
 • 19/701 Meststoffenwet
 • 19/816 Meststoffenwet
 • 19/854 Meststoffenwet
 • 19/859 Meststoffenwet
 • 19/865 Meststoffenwet
 • 19/1129 Meststoffenwet
 • 19/1147 Meststoffenwet
 • 19/1183 en 19/1184 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/1207 Meststoffenwet
 • 19/1276 Meststoffenwet
 • 19/1346 Meststoffenwet
 • 19/1350 Meststoffenwet
 • 19/1421 Meststoffenwet
 • 19/1490 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/1520 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/1611 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 19/1618 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/1641 Kaderwet EZ-subsidies
 • 19/1648 Regeling fosfaatreductieplan 2017
 • 19/1660 Kaderwet EZ-subsidies
 • 19/1689 Meststoffenwet
 • 19/1784 Meststoffenwet
 • 20/224 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 20/272 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 • 20/308 Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Uitspraak met persbericht

Het CBb kan besluiten aan de uitspraak een persbericht toe te voegen.

Eén of enkele dagen tevoren zal de administratie u in dat geval zo enigszins mogelijk inlichten over:

 • de definitieve datum en het tijdstip van de uitspraak;
 • het ECLI (European Case Law Identifier) (indien al bekend).

Direct na de openbaarmaking staat de uitspraak in het uitsprakenregister op rechtspraak.nl. Ongeveer 30 minuten na de uitspraak wordt het persbericht verstuurd en wordt een nieuwsbericht geplaatst op rechtspraak.nl/Organisatie/CBb.
Als u bij de uitspraak aanwezig bent, krijgt u van de griffier een papieren afschrift.

Vragen

Voor algemene vragen over uitspraken kunt u contact opnemen met de administratie, telefoonnummer 088 - 362 39 10.
Voor vragen over het persbericht kunt u terecht bij Communicatie en Persvoorlichting, telefoonnummer 088 - 362 04 54.
Het CBb heeft twee persrechters die de media te woord kunnen staan over bij het CBb aanhangige zaken. De persrechters zijn te bereiken via Communicatie en Persvoorlichting.