De Ondernemingskamer verwerpt het beroep van de ondernemingsraad tegen de fusie van De Friesland met Zilveren Kruis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > De Ondernemingskamer verwerpt het beroep van de ondernemingsraad tegen de fusie van De Friesland met Zilveren Kruis
Amsterdam, 08 februari 2018

Bij uitspraak van 8 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer het beroep van de ondernemingsraad van De Friesland tegen het besluit om De Friesland met Zilveren kruis te fuseren afgewezen. De Friesland en Zilveren Kruis zijn beide onderdeel van Achmea.

Solvabiliteit van FBTO Zorg

Aanleiding voor het fusiebesluit was dat FBTO Zorg, een onderdeel van De Friesland, niet voldeed aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank drong aan op een oplossing voor het solvabiliteitsprobleem van FBTO Zorg. De Friesland en Achmea besloten tot een fusie van De Friesland, inclusief FBTO Zorg, met Zilveren Kruis. Daarmee werd afgeweken van het advies van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad adviseerde om FBTO Zorg onder te brengen bij Zilveren Kruis met behoud van De Friesland als zelfstandige divisie binnen Achmea. De Friesland is sinds 2012 onderdeel van Achmea en had een relatief zelfstandige positie binnen Achmea.

Versterking positie De Friesland

De Ondernemingskamer oordeelt dat De Friesland en Achmea het advies van de ondernemingsraad niet hoefden te volgen. Hoewel bepaalde nadelen verbonden aan het enkel ‘verhangen’ van FBTO Zorg onvoldoende zijn onderzocht, konden De Friesland en Achmea toch in redelijkheid tot de fusie besluiten: met de fusie wordt ook beoogd de governance van De Friesland te versterken, haar kwetsbaarheid te beperken en haar financiële basis te verstevigen.

Zelfstandige positie van De Friesland binnen Achmea

Met de fusie komt een einde aan de eerdere relatieve autonomie van De Friesland binnen Achmea. Uit het fusiebesluit en toezeggingen van Achmea blijkt echter dat Achmea en De Friesland belang hechten aan het behoud van de eigenheid van De Friesland, ook na de fusie.

In juridische zin heeft de fusie eind 2017 al plaatsgevonden. De Friesland en Achmea hebben de organisatorische samenvoeging op directie- en managersniveau, ook onderdeel van het fusiebesluit, uitgesteld in afwachting van de beslissing van de Ondernemingskamer. Het fusiebesluit heeft geen betrekking op integratie op medewerkersniveau. 

Uitspraken

Meest gelezen berichten