Einduitspraak DSB compensatie op 4 november 2014

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Einduitspraak DSB compensatie op 4 november 2014
Amsterdam, 25 september 2014

De einduitspraak in de procedure over de verbindendverklaring van de
DSB-compensatieregeling zal naar verwachting op 4 november 2014 worden gegeven.

Eerdere tussenuitspraak

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 mei 2014 een tweede tussenuitspraak gegeven in de procedure over de verbindendverklaring van de DSB-compensatieregeling. In die uitspraak heeft het hof overwogen dat de compensatieregeling op bepaalde onderdelen onvoldoende was.

Compensatieregeling verbeterd

Na de tussenuitspraak hebben de verzoekers (curatoren, belangenorganisaties en verzekeraars) de compensatieregeling voorwaardelijk aangepast. De aanpassing betreft onder meer verbeteringen ten aanzien van de compensatie voor klanten met meerdere koopsompolissen, voor klanten van wie koopsompolissen zijn afgekocht en vervangen door nieuwe koopsompolissen en voor klanten aan wie  destijds teveel krediet is verstrekt (overkreditering). Ook de rente die wordt betaald over de compensatie is gewijzigd. Aan de aanpassing hebben de verzoekers de voorwaarde verbonden dat die alleen wordt doorgevoerd als het hof de compensatieregeling verbindend verklaart. Verzoekers zullen in dat geval de verbeteringen ook toepassen ten aanzien van de klanten die al een verzoek tot compensatie onder het Akkoord op Hoofdlijnen hebben ingediend.

Nadere toelichting

De verzoekers hebben verder een nadere toelichting gegeven over de rol van de verzekeraars en over de vraag of klanten die onder de compensatieregeling vallen nog een claim kunnen indienen bij de verzekeraars.

Reacties

De verweerders en belanghebbenden zijn tot 16 september 2014 in de gelegenheid geweest een reactie in te dienen. Het hof heeft enkele reacties ontvangen.

Informatie

Voor meer informatie en documenten zie Rechtspraak (rechtspraak.nl) en DSB compensatie (dsbcompensatie.nl)

Uitspraken

Meest gelezen berichten