Laden...

Geen algemeen publicatieverbod voor AD

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Geen algemeen publicatieverbod voor AD
Amsterdam, 29 februari 2024

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep besloten dat het Algemeen Dagblad (AD) niet mag publiceren over één onderdeel van gesprekken die Peter R. de Vries vermoedelijk heimelijk opnam. De vorderingen om een algemeen verbod op te leggen om de opgenomen gesprekken openbaar te maken en daaraan te refereren zijn afgewezen. Hiermee wijkt het hof af van het oordeel van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam die de gevorderde verboden oplegde, met een hogere dwangsom.

Publicatie opgenomen gesprekken

Het AD is van plan om een artikel te publiceren met gebruikmaking van opnamen, die Peter R. de Vries vermoedelijk heimelijk maakte. Het gaat om opnamen van gesprekken waaraan 'geheimhouders' deelnamen, dat wil zeggen personen voor wie op grond van de Advocatenwet en de Gedragsregels voor de advocatuur een geheimhoudingsplicht geldt. Het AD publiceerde eerder op 5 januari 2024 een artikel op basis van dergelijke opnamen.

Royce de Vries spande de zaak aan tegen DPG, de groep waaronder het AD valt. De vorderingen hielden in dat DPG wordt verboden om de opgenomen gesprekken waarop het voorgenomen artikel is gebaseerd openbaar te maken en om te refereren aan deze opnamen en/of andere opnamen en het bestaan daarvan.

Naast de oorspronkelijke partijen in deze zaak treedt de Amsterdamse Orde van Advocaten op voor de belangen van de betrokken (voormalig) advocaten en de advocatuur in het algemeen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Stichting Persvrijheidsfonds komen op voor de belangen van journalisten en de persvrijheid in het algemeen. 

Het oordeel van het hof

Het hof legt een verbod op aan het AD om één onderdeel van de opnamen die Peter R. de Vries vermoedelijk heimelijk maakte openbaar te maken, met een dwangsom als dit verbod wordt overtreden. Het hof vindt het voldoende aannemelijk dat publicatie van deze gegevens mogelijk ernstige risico's voor de veiligheid van Royce de Vries met zich kunnen meebrengen die niet opwegen tegen het belang van de vrijheid van meningsuiting.

Het hof wijst de andere vorderingen af. Met de voorgenomen publicatie is een zwaarwegend maatschappelijk belang gemoeid dat rechtvaardigt dat het AD daarover publiceert. Het bouwt voort op gegevens die zich al in het publieke domein bevinden. Er bestaat onvoldoende concrete vrees dat de betrokkenen als gevolg van de voorgenomen publicatie bovenop reeds bestaande risico's extra risico zullen lopen. Het algemene 'refereerverbod' zou voorts leiden tot een ongerechtvaardigde inperking van de persvrijheid van DPG.

Publicatie arrest en beperkt mededelingenverbod

Het hof heeft een beperkt mededelingenverbod opgelegd ten aanzien van de processtukken in hoger beroep. Het hof is niet bevoegd om de door de voorzieningenrechter opgelegde mededelingenverboden op te heffen. 

Uitspraken