Gevangenisstraffen voor productie en handel verdovende middelen Ajax supporters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Gevangenisstraffen voor productie en handel verdovende middelen Ajax supporters
Amsterdam, 26 februari 2016

Drie verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer handel in, bezit en fabricage van verdovende middelen zijn in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vijf jaar, drie jaar en zes maanden, en twee jaar en zes maanden. 

Feiten

De verdachten (onder wie destijds een koppel) kenden elkaar als supporters van Ajax en hielden zich bezig met de handel in cocaïne, amfetamine en xtc in de periode oktober 2011 tot juni 2013; één van de verdachten trad in een kortere periode op als vervanger van een andere verdachte. In de woning van twee verdachten in België werden onder andere een grote hoeveelheid harddrugs en goederen aangetroffen waarmee xtc-pillen en amfetamine konden worden gemaakt, alsmede vuurwapens. Een van de verdachten hield zich bovendien bezig met de productie van hennep.

Bewijs toelaatbaar

Voor het bewijs wordt gebruik gemaakt van heimelijke geluidsopnames in twee auto’s, ook al waren de opnames die in een van de auto’s zijn gemaakt niet meer voorhanden. Het hof heeft de bezwaren van de verdediging op dat punt verworpen.

Criminele organisatie

Het hof heeft aangenomen dat sprake was van een criminele organisatie, waarbij een van de verdachten een leidinggevende rol had. Deze verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Dat is gelijk aan de straf die de rechtbank hem eerder had opgelegd. De andere twee verdachten zijn veroordeeld tot een iets lagere straf dan de rechtbank had opgelegd, namelijk een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden respectievelijk twee jaar en zes maanden.

Strafmotivering

Het hof neemt het twee van de drie verdachten ernstig kwalijk dat zij kort voor het plegen van deze feiten wegens soortgelijke feiten al waren veroordeeld en zich desondanks bezig zijn blijven houden met verdovende middelen. Dat twee van de drie verdachten te maken hebben gekregen met veel media aandacht ligt volgens het hof hoofdzakelijk aan henzelf en werkt niet strafverminderend.

Uitspraken

Meest gelezen berichten