Langdurige celstraffen voor oplichtingen, afpersingen en een moordaanslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Langdurige celstraffen voor oplichtingen, afpersingen en een moordaanslag
Amsterdam, 17 augustus 2015

Zeven verdachten zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van 16 jaar onvoorwaardelijk tot 12 maanden voorwaardelijk, in een aantal strafzaken die onder de dossiernaam Yellowstone in hoger beroep zijn behandeld. Daarbij ging het om een groot aantal oplichtingen, de meeste gepleegd in 2010. In het kader van deze oplichtingen is een moordaanslag gepleegd en is een handgranaat in een kantoorpand aan de Churchilllaan in Amsterdam geworpen. Er zijn personen afgeperst, er zijn documenten vervalst en er zijn bedragen witgewassen. Daarnaast zijn er branden gesticht om verzekeringsgelden te incasseren met gefingeerde schade.

Overeenkomst met dader in ruil voor strafvermindering

Door het openbaar ministerie is in deze zaken een overeenkomst gesloten met één van de daders. R.T.T. heeft, in ruil voor strafvermindering, als getuige verklaringen afgelegd over de strafbare feiten waarbij hij, met medeverdachten uit het Yellowstone-onderzoek, betrokken is geweest. T. is door de rechtbank voor onder meer voor het plegen van poging tot moord en het werpen van een handgranaat in een kantoorpand veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, zoals ook tegen hem door de officier van justitie geëist was. In de zaak tegen T. is geen hoger beroep ingesteld. De zaak tegen T. is in hoger beroep dan ook niet aan de orde gekomen. T. is wel door het gerechtshof als getuige gehoord.

Gevangenisstraffen

De verdachte R.Z., 57 jaar oud, is in hoger beroep veroordeeld voor onder meer het uitlokken van een poging tot moord, het werpen van een handgranaat in een kantoor, wapenbezit, brandstichtingen, een groot aantal oplichtingen van personen en van verzekeringsmaatschappijen, en voor het witwassen van geld. De feiten zijn voor het merendeel door hem met anderen gepleegd. Aan de verdachte is een gevangenisstraf opgelegd van 16 jaar. De rechtbank had hem eerder tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het hof komt tot een lagere gevangenisstraf door een andere weging van de feiten. Bovendien heeft het hof er rekening mee gehouden dat door de verklaringen van deze verdachte enkele zaken verder zijn opgehelderd. Daarnaast heeft het hof rekening gehouden met strafopleggingen aan de verdachte die van later datum zijn dan de gepleegde feiten.

De verdachte S.A., 44 jaar oud, is eveneens in hoger beroep veroordeeld voor onder meer het uitlokken van een poging tot moord, het werpen van een handgranaat in een kantoor en wapenbezit. Ook is de verdachte veroordeeld voor het, met anderen, afpersen van medeverdachte A.S. Aan de verdachte is een gevangenisstraf opgelegd van 9 jaar. Bij de rechtbank had hij voor deze feiten eerder in totaal 9 jaar en 6  maanden opgelegd gekregen.

De verdachte A.S., 50 jaar oud, ondernemer, is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de uitlokking van de moordaanslag op C, omdat hij (samen met de verdachte E.T.) informatie over C. aan de medeverdachte R.Z. had gegeven. Deze verdachte is hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar.
Door de rechtbank was deze verdachte (op een minder uitgebreide tenlastelegging) vrijgesproken van betrokkenheid bij de poging tot moord op C.

De verdachte E.T., 44 jaar oud, voormalig advocaat, zakenpartner van A.S. is eveneens veroordeeld voor medeplichtigheid aan de uitlokking van de moordaanslag op C, omdat hij (samen met de verdachte A.S.)  informatie over C. aan de medeverdachte R.Z. had gegeven. Deze verdachte is hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar.
Door de rechtbank was ook deze verdachte (op een minder uitgebreide tenlastelegging) vrijgesproken van betrokkenheid bij de poging tot moord, en tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor een oplichting. Van deze oplichting is de verdachte nu vrijgesproken.

De verdachte A.v.d. M., 56 jaar oud, is veroordeeld voor het, tezamen met R.Z., oplichten en afpersen van A.S. en het witwassen van geld. De verdachte is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden. De rechtbank had deze verdachte veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.

De verdachte K.S., 61 jaar oud, voormalig misdaadverslaggever, is in hoger beroep veroordeeld voor medeplichtigheid aan oplichting van een verzekeringsmaatschappij door R .Z., het valselijk opmaken van documenten en de medeplichtigheid aan een poging tot brandstichting. Eerder was de verdachte door de rechtbank vrijgesproken van deze medeplichtigheid aan een poging tot brandstichting. De rechtbank had aan de verdachte een gevangenisstraf van 4 maanden opgelegd. Het hof komt tot oplegging van een langere gevangenisstraf, nu ook de rol van de verdachte bij de brandstichting is meegewogen, maar legt deze in voorwaardelijke vorm op, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De verdachte is veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.

De verdachte L.O., 57 jaar oud, is in hoger beroep veroordeeld voor wapenbezit en valsheidsdelicten. De verdachte is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden en een werkstraf van 240 uren. Bij de rechtbank was deze verdachte veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf.

Vrijspraak voor drie verdachten

De verdachte E.R., 66 jaar oud, is in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij brandstichting in zijn woning. Hij was eerder ook al door de rechtbank vrijgesproken.

In de zaak van de verdachte M.X., 53 jaar oud, is de officier van justitie al op de eerste zittingsdag niet-ontvankelijk verklaard in het door hem ingestelde hoger beroep, zodat de zaak niet door het hof is behandeld. Ook deze verdachte was eerder door de rechtbank vrijgesproken.

De verdachte C.X., 44 jaar oud, is in hoger beroep vrijgesproken van de beschuldigingen. Hij was eerder door de rechtbank veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf voor het aanwezig hebben van softdrugs.

Schadevergoeding

Het gerechtshof heeft vorderingen tot schadevergoeding toegewezen. Zo moet de verdachte R.Z. in totaal ruim 700.000 euro aan schadevergoeding betalen. Tot de benadeelden behoren een vastgoedonderneming die schade had geleden als gevolg van de ontploffing van een handgranaat en voorts verzekeringsmaatschappijen en de personen die zijn opgelicht en/of afgeperst, waaronder de verdachten A.S. en E.T.

De uitspraak van de verdachte E.R. is gepubliceerd. De andere uitspraken worden later gepubliceerd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten