Laden...

Livestream in zaak Vereniging Nederlands Cabinepersoneel - KLM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Livestream in zaak Vereniging Nederlands Cabinepersoneel - KLM
Amsterdam, 01 oktober 2020

Het gerechtshof Amsterdam zendt de mondelinge behandeling van de zaak Vereniging Nederlands cabinepersoneel (VNC) - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) live uit op 2 oktober 2020 om 14.00 uur.

Livestream

Geïnteresseerden kunnen de zitting volgen via een livestream, die op vrijdag 2 oktober 2020 vanaf 14.00 uur wordt uitgezonden. Volg de livestream via deze link.

Waar gaat de zaak over?

De zaak is aangespannen door de VNC tegen de KLM en gaat over de cao die geldt tussen hen. Bij deze cao is ook de FNV cabinepersoneel betrokken, maar die is geen partij in deze procedure. VNC stelt zich op het standpunt dat KLM op grond van de cao bij de vaststelling van overtollige medewerkers, het LIFO (last in first out) principe dient te hanteren, waarbij al het cabine personeel van KLM als één groep beschouwd dient te worden. KLM vindt de cao bepaling nietig, omdat niet is voldaan aan het wettelijk vereiste dat een Ontslagcommissie is ingesteld die over de ontslagen oordeelt. KLM zegt dat daarom het wettelijk systeem gevolgd moet worden, inhoudende dat per categorie uitwisselbare functies op basis van leeftijdscategorieën het aantal boventalligen wordt vastgesteld. VNC kreeg in kort geding bij de rechtbank ongelijk en legt de zaak nu in een spoed appel voor aan het gerechtshof Amsterdam.

Uitspraken