Laden...

Nader onderzoek naar gang van zaken arrestatie Michael P.

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Nader onderzoek naar gang van zaken arrestatie Michael P.
Amsterdam, 17 juli 2019

Het Openbaar Ministerie moet nader strafrechtelijk onderzoek verrichten naar de gang van zaken bij de aanhouding van Michael P. (verdachte in de zaak Anne Faber) en zijn overbrenging naar een cellencomplex daarna. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist naar aanleiding van een klacht van Michael P. in het kader van een artikel 12 Wetboek van Strafvordering procedure.

Klacht Michael P. tegen niet vervolgen aanhoudingsteam

P. heeft aangifte gedaan tegen het bij zijn arrestatie betrokken aanhoudingsteam in verband met dreigen met een politiehond en toebrengen van letsel, waaronder een afgescheurd stuk bot in de schouder. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte geseponeerd. Tegen deze beslissing diende P. bij het hof een klacht in. Het hof vindt die klacht gegrond.

Nader onderzoek nodig

P. leek voor zijn aanhouding ongedeerd; hij heeft zich niet tegen zijn aanhouding en overbrenging naar het cellencomplex verzet. Na de aanhouding en overbrenging bleek bij P. sprake te zijn van ernstig letsel. In een dergelijk geval moeten de autoriteiten een plausibele uitleg geven voor het ontstaan van dat letsel.
Het hof verwijst naar de rechtspraak in verband met artikel 3 EVRM, waarin is vastgelegd dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Dit is een grondprincipe van de Nederlandse rechtsstaat.
Het hof is van oordeel dat die plausibele uitleg tot nu toe ontbreekt. De Staat moet uitputtend onderzoek doen, maar daarvan is in deze zaak nog geen sprake; te veel vragen zijn nog onbeantwoord. Het nader onderzoek moet ook betrekking hebben op de instructies van de leidinggevenden: duidelijk moet worden welke instructies voorafgaand aan de aanhouding precies zijn gegeven en of die duidelijk genoeg waren voor het arrestatieteam.

Beslissing staat los van de strafzaak Anne Faber

Het oordeel in deze beklagzaak staat los van de beoordeling door de strafrechter van het aan P. ten laste gelegde handelen ten opzichte van Anne Faber.

Meer informatie over de artikel 12-procedure.

Zie ook: zaak Anne Faber

Uitspraken