Laden...

Ondernemingskamer benoemt bestuurders en commissaris bij PrivaZorg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer benoemt bestuurders en commissaris bij PrivaZorg
Amsterdam, 21 juni 2019

De Ondernemingskamer heeft op donderdag 20 juni 2019 bij beschikking de heer M.J. Collette voor de duur van de procedure als bestuurder benoemd bij PrivaZorg. Ook heeft de Ondernemingskamer een nader aan te wijzen commissaris bij PrivaZorg benoemd en bij de enig aandeelhouder een nader aan te wijzen bestuurder. Voor beiden geldt dit eveneens voor de duur van de procedure. De Ondernemingskamer gaat deze bestuurder en commissaris naar verwachting begin volgende week aanwijzen.

Benoemen functionarissen

PrivaZorg zelf, de raad van commissarissen, de aandeelhouder en de cliëntenraad hadden de Ondernemingskamer tijdens de mondelinge behandeling op 23 mei 2019 gemeenschappelijk verzocht functionarissen te benoemen. Aan dit verzoek hebben partijen ten grondslag gelegd dat zij weliswaar van mening verschillen over de oorzaken van de toestand waarin PrivaZorg is komen te verkeren, maar dat zij het er over eens zijn dat een onwerkbare situatie bestaat tussen de organen van PrivaZorg. Ook zijn zij het er over eens dat de governance niet op orde is en dat er moet worden ingegrepen omdat de continuïteit van de onderneming in gevaar is.

Maatregelen

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van PrivaZorg en moeten de gevraagde maatregelen in het belang van PrivaZorg worden getroffen. Gedurende de procedure mag PrivaZorg geen dividenduitkeringen doen aan de aandeelhouder.

Onderzoek

De beslissing met betrekking tot de verzoeken tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van PrivaZorg wordt aangehouden.

Uitspraken