Laden...

Ondernemingskamer gelast onderzoek en vervangt voorzitter RvC Eneco

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer gelast onderzoek en vervangt voorzitter RvC Eneco
Amsterdam, 18 juli 2018

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van Eneco Groep N.V. (Eneco). Ook is de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) geschorst en een tijdelijke voorzitter benoemd. Dit is vandaag beslist in een procedure die aanhangig is gemaakt door de ondernemingsraad (OR) van Eneco.

Onderwerpen van onderzoek

Het onderzoek bij Eneco heeft in het bijzonder betrekking op:

  • het optreden van de aandeelhouders (vertegenwoordigd door de aandeelhouderscommissie), de raad van bestuur (RvB) en de RvC met betrekking tot het privatiseringsproject in 2017;
  • de mediation in januari en februari 2018 tussen de aandeelhouderscommissie en de RvC, die in een vaststellingsovereenkomst is geëindigd. In het bijzonder de omstandigheid dat de RvC buiten aanwezigheid van de RvB met de aandeelhouderscommissie heeft onderhandeld en afspraken heeft gemaakt met betrekking tot onderwerpen die behoren tot het domein van het bestuur;
  • de gang van zaken met betrekking tot het vertrek van De Haas; en
  • de gang van zaken met betrekking tot de benoeming van Sondag.

Gegronde redenen twijfel juist beleid en juiste gang van zaken

Met betrekking tot al deze onderwerpen bestaan gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Eneco te twijfelen.
De Ondernemingskamer is van oordeel dat een onderzoek in het belang is van Eneco omdat openheid van zaken kan bijdragen aan het herstel van gezonde verhoudingen binnen Eneco.

Schorsing voorzitter RvC

Gelet op de prominente rol die de voorzitter van de RvC heeft gespeeld bij de 4 hierboven besproken onderwerpen en gelet op zijn toelichting op zijn voornemen op 24 maart 2018 om terug te treden als commissaris, is het in het belang van Eneco dat hij in dit stadium niet aanblijft als commissaris. De Ondernemingskamer schorst daarom de voorzitter van de RvC voor de duur van het geding. Het verzoek van de OR om 2 andere commissarissen te schorsen heeft de Ondernemingskamer afgewezen.

Benoeming tijdelijk voorzitter RvC

De RvC zal worden versterkt met een door de Ondernemingskamer tijdelijk te benoemen voorzitter die niet is belast met de gebeurtenissen in 2017 en het eerste halfjaar van 2018. De Ondernemingskamer verwacht dat met het treffen van deze onmiddellijke voorzieningen (de schorsing van de voorzitter van de RvC en de benoeming van een tijdelijk voorzitter) het herstel van de onderlinge verhoudingen binnen Eneco, ook die met de OR, wordt bevorderd.

Uitspraken