Laden...

Ontzetting notaris uit ambt voor incasseren 2 miljoen euro uit nalatenschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ontzetting notaris uit ambt voor incasseren 2 miljoen euro uit nalatenschap
Amsterdam, 26 november 2019

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een notaris ontzet uit zijn ambt. Daarnaast legt het hof de notaris ook de maximale geldboete van € 20.750 op. Die boete was in eerste aanleg niet opgelegd.

Grote internationale nalatenschap

De notaris trad namens enkele Zuid-Amerikaanse erfgenamen op in een grote internationale nalatenschap. Het ging daarbij om een vermogen van ruim 200 miljoen euro, waarvan onder meer een landgoed deel uitmaakte.

Constructie

De notaris ontwikkelde een constructie die hem uiteindelijk ruim 2 miljoen euro aan privévermogen opleverde. Hij heeft daarover ook nog een conflict met de fiscus. Volgens de notaris was de opzet niet van tevoren al gericht op het vergroten van zijn eigen vermogen. Pas nadat de groep erfgenamen afstand had gedaan van een deel van hun erfenis (in de verwachting dat het landgoed niets dan schulden zou opleveren) bleef de notaris na verkoop van het landgoed zitten met de opbrengst. Die bleek uiteindelijk meer dan 4 miljoen euro te zijn. De notaris boekte zijn aandeel in die opbrengst (de helft) vanuit de door hem opgerichte stichting over naar privé, waarna de stichting werd ontbonden. De notaris opereerde samen met een door hem als financier ingebrachte kennis.

Belangenverstrengeling

Het hof rekent het de notaris zwaar aan dat hij met zijn optreden als notaris uiteindelijk zelf belanghebbende is geworden. Met die belangenverstrengeling verliest hij zijn onpartijdigheid als notaris. Volgens het hof heeft de notaris niet aannemelijk gemaakt dat de erfgenamen exact geweten hebben hoe een en ander is verlopen. Deze ‘zelfverrijking’ levert de notaris uiteindelijk de zwaarst mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen op: ontslag en het opleggen van de maximale boete. De uitspraak van het hof is bindend. 

[update] 29 januari 2020 - Cassatie

Bij mailbericht van 28 januari 2020 heeft de advocaat van de notaris laten weten dat zijn cliënt beroep in cassatie bij de Hoge Raad heeft ingesteld tegen de uitspraak van het hof. Daarbij heeft hij een beroep gedaan op de doorbrekingsgronden van het wettelijk verbod om beroep in cassatie in te stellen. De Hoge Raad zal nu over dat laatste beroep oordelen. Tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan staat dus niet (langer) vast dat het oordeel van het hof definitief is.

Informatie

De notariskamer van het gerechtshof Amsterdam houdt als hoogste tuchtrechter toezicht op notarissen. Meer informatie over de notariskamer is te vinden op Rechtspraak.nl

Uitspraken