Laden...

Russisch faillissementsvonnis Yukos niet erkend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Russisch faillissementsvonnis Yukos niet erkend
Amsterdam, 09 mei 2017

Het Russische vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland niet erkend. Vandaag heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in de al jaren lopende Yukos-zaak.

Verkoop aandelen in Nederlandse Yukos Finance.

Het gaat in deze zaak om het volgende. In 2006 is de vennootschap naar het recht van de Russische Federatie OAO Yukos Oil Company (Yukos Oil) bij uitspraak van het Moscow City Arbitrazh Court failliet verklaard. Gelijktijdig is de curator benoemd. Deze heeft op 10 september 2007, na een openbare veiling in Moskou, de aandelen die Yukos hield in de Nederlandse vennootschap Yukos Finance geleverd aan OOO Promneftstroy, eveneens een rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie. Promneftstroy heeft voor de aandelen US$ 307 miljoen betaald.

Geen bevoegdheid aandelen over te dragen

Het hof heeft beslist dat dat faillissementsvonnis in Nederland niet erkend wordt. De curator was dus niet bevoegd om de aandelen aan Promneftstroy over te dragen. Promneftstroy is geen rechthebbende op de aandelen in Yukos Finance geworden.

Strijd met de openbare orde

Het hof heeft aan dit oordeel ten grondslag gelegd dat de Russische autoriteiten het faillissement van Yukos Oil hebben uitgelokt en beoogd. De manier waarop Yukos Oil is behandeld is niet te rijmen met het te goeder trouw innen van belastingschulden. Aan Yukos Oil waren niet legitieme btw schulden met boetes opgelegd tot een bedrag van vele miljarden. Dat bedrag moest Yukos Oil binnen korte tijd betalen. Op verzoeken van Yukos Oil om haar op enigerlei wijze tegemoet te komen, bijvoorbeeld door betaling in termijnen toe te staan, werd niet gereageerd. Ook de veiling van een grote olieproductiefaciliteit, Yuganskneftegaz, is niet naar behoren verlopen. Voor de Russische autoriteiten moet het voorzienbaar zijn geweest dat Yukos Oil in grote betalingsproblemen zou komen. Volgens het hof hebben de Russische autoriteiten niet gekozen voor een aanpak die leidt tot een ordentelijke en legitieme heffing en inning van verschuldigde belastingen, maar hebben zij beoogd om Yukos Oil in een situatie te brengen waarin zij haar schulden niet meer kon betalen en uiteindelijk zou failleren. Dit alles leidt er toe dat aan het Russische faillissementsvonnis in de Nederlandse rechtsorde geen rechtsgevolgen kunnen worden toegekend. Een erkenning van dat vonnis is strijdig met de Nederlandse openbare orde.

Promneftstroy

Promneftstroy had onder meer aangevoerd dat het niet erkennen van het faillissementsvonnis onacceptabele gevolgen zou hebben. Het hof heeft dit standpunt verworpen. Het voornaamste effect van de beslissing om aan het faillissementsvonnis in Nederland rechtsgevolg te onthouden is dat Promneftstroy US$ 307 miljoen voor de aandelen Yukos Finance heeft betaald, zonder dat zij daarvoor iets heeft gekregen. Volgens het hof was Promneftstroy zich bij de koop en levering van de aandelen bewust van de mogelijkheid dat zij uiteindelijk de koopprijs zou betalen zonder de aandelen te verwerven en heeft zij dat risico kennelijk op de koop toe genomen. Dat dit risico zich gerealiseerd heeft is niet voldoende om tot een andere beslissing te komen, aldus het hof.

Rechtbank

De rechtbank had bij vonnis van 31 oktober 2007 reeds geoordeeld dat de Russische faillissementsvonnis niet in de Nederlandse rechtsorde kon worden erkend en dat de curator niet bevoegd was Yukos Oil in Nederland te vertegenwoordigen.

Uitspraken