Sociale Verzekeringsbank hoeft geen schadevergoeding te betaling aan zorgverlener

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Sociale Verzekeringsbank hoeft geen schadevergoeding te betaling aan zorgverlener
Amsterdam, 06 oktober 2015

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag de claim van een zorgverlener tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wegens te late betaling van declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) alsnog afgewezen.

Sinds 1 januari 2015 is de SVB – op grond van de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) – verantwoordelijk voor de betaling van declaraties uit pgb’s aan zorgverleners.

Het hof heeft in hoger beroep, geoordeeld dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de zorgverlener en de SVB. Daardoor kan toepassing van de in het arbeidsrecht geldende wettelijke verhoging van maximaal 50% van het verschuldigde loon niet aan de orde  zijn.

Ook heeft het hof, anders dan de Amsterdamse kantonrechter in eerste aanleg, geoordeeld dat geen sprake is van een met een arbeidsovereenkomst vergelijkbare rechtsbetrekking. Dit brengt mee dat voor toepassing van die wettelijke verhoging bij wijze van analogie evenmin grond bestaat.
 
Ten slotte volgt, volgens het hof, uit de regeling van de Wmo 2015 niet dat de SVB verplicht is tot betaling van de in het arbeidsrecht geldende verhoging in geval van te late betaling van de bedragen waarop zorgverleners recht hebben.
 
De kantonrechter oordeelde eerder wel dat SVB schadevergoeding ter hoogte van bovenbedoelde wettelijke verhoging moest betalen aan de zorgverlener. Het hof heeft het daartoe strekkende vonnis van 19 juni 2015 vernietigd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten