Laden...

Vermogensrendementsheffing ook in 2013 al in strijd met eigendomsrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Vermogensrendementsheffing ook in 2013 al in strijd met eigendomsrecht
Amsterdam, 24 januari 2018

Bij de vermogensrendementsheffing voor 2013 is op regelniveau sprake van een schending van de vereiste ‘fair balance’. Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen.

Redelijke en proportionele verhouding?

In de zaak vroeg een particuliere spaarder het hof om in zijn zaak te kijken naar de hoogte van de belasting op zijn spaargeld (box-3 belasting).
Voor het jaar 2013 is volgens het hof het verschil tussen het rendement waarvan in de Wet Inkomstenbelasting wordt uitgegaan en het – bezien over een lange reeks van jaren – gerealiseerde rendement zodanig dat niet meer gesproken kan worden van een redelijke en proportionele verhouding tussen het belang van de staat bij het genereren van belastingopbrengst en het belang van de individuele burger om daaraan niet meer zijn of haar ‘fair share’ te moeten bijdragen.

Geen beslissing over gevolgen voor belastingheffing op regelniveau

Het hof komt op regelniveau niet toe aan de beoordeling van de vraag of het oordeel gevolgen moet hebben voor de belastingheffing. De wetgever moet enige tijd worden gegund om aan een situatie die op zichzelf een schending van het eigendomsrecht inhoudt, een einde te maken. De vraag of de per 1 januari 2017 ingevoerde wijzigingen in de Wet adequaat zijn, gaat de omvang van het geschil in deze zaak te buiten.

Aanvullende toetsing in concreet geval

Het hof heeft ook nog getoetst of op het individuele niveau sprake is van een individuele en excessieve last. Indien dat het geval is, kan de opgelegde aanslag ondanks de aan de wetgever toekomende beoordelingsmarge niet in stand blijven. Toetsing op individueel niveau levert volgens het hof in dit geval echter geen individuele en excessieve last op. De aanslag blijft in stand.

Uitspraak in lijn met eerdere beslissing over belastingjaar 2014

Op 16 januari besliste het gerechtshof Amsterdam al dat de vermogensrendementsheffing voor 2014 op regelniveau in strijd is met artikel 1 eerste protocol EVRM (art. 1 EP), dat het recht op bescherming van eigendom waarborgt. Het hof heeft in de uitspraak van 23 januari 2018 dus in gelijke zin beslist voor het jaar 2013.

Uitspraken