Laden...

Profiel Raad in Ondernemingskamer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Ondernemingskamer > Profiel Raad in Ondernemingskamer

Ondernemingskamer januari 2023

Profiel raad (deskundig lid als bedoeld in art 66 Wet op de Rechterlijke Organisatie) in de Ondernemingskamer.

Een raad (plaatsvervanger)

 • heeft een academisch werk- en denkniveau (een academische opleiding is geen vereiste)
 • behoort als hoog gekwalificeerde en zeer ervaren beroepsgenoot tot de gezaghebbende top van haar of zijn eigen beroepsgroep
 • heeft aantoonbaar gedegen kennis van en inzicht in (het beleid en de bestuurlijke processen van) ondernemingen, governance vraagstukken en medezeggenschap, die blijkt uit (bijvoorbeeld) ervaring in of rond de bestuurskamer, in bestuurlijke en/of toezichthoudende functies binnen het MKB, vakorganisaties of non-profit organisaties, uit bijzondere deskundigheid op het gebied van jaarrekeningen en waarderingen, en/of uit activiteiten uit hoofde van een wetenschappelijke functie
 • is gewend buiten de grenzen van de eigen beroepssfeer te kijken en te denken, bijvoorbeeld door het vervullen van nevenfuncties
 • is geïnteresseerd in en op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen
 • is integer
 • kan zich een rechterlijke attitude eigen maken
 • is bekend met de basiskenmerken van juridische procedures of is bereid zich die eigen te maken
 • leest dossiers met oog voor detail zonder het overzicht te verliezen; weet daarbij snel tot de essentie van de materie door te dringen, ook in juridisch jargon
 • heeft het vermogen zich snel in conflicten en achterliggende problemen in te leven; is praktisch ingesteld en oplossingsgericht
 • heeft begrip voor cijfers
 • is een goede luisteraar en een doorvrager
 • denkt analytisch, onafhankelijk en kritisch
 • is in staat haar of zijn mening toe te lichten in het raadkameroverleg met deelnemers uit andere disciplines; is bereid om in die discussie waar mogelijk tot een gemeenschappelijk resultaat te komen maar ook – wanneer haar of zijn opvatting daartoe noopt – om anderen te overtuigen van die opvatting
 • beheerst de Engelse taal passief op goed niveau
 • committeert zich voor tenminste vijf jaar en ongeveer zes zittingen per jaar aan de Ondernemingskamer