Laden...

Verklaring non-appèl aanvragen bij gerechtshof Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Regels procedures en klachten > Verklaring non-appèl aanvragen bij gerechtshof Amsterdam

In echtscheidingszaken kan een verzoek worden ingediend voor een verklaring non-appèl.

In het procesreglement is dit als volgt geregeld:

2.6.4 Verklaring non-appèl
Een verklaring van non-appèl wordt slechts afgegeven indien uit het petitum van het beroepschrift blijkt dat geen hoger beroep wordt ingesteld tegen de echtscheiding zelf. In geval van onduidelijkheid wordt een akte van berusting verlangd.
De verzoeker voegt bij zijn verzoek tot afgifte van een verklaring van non-appèl een behoorlijk ingevuld formulier V8.

De verklaring kan door de advocaat worden aangevraagd. Indien iemand niet door een advocaat wordt vertegenwoordigd kan degene het verzoek schriftelijk per post of schriftelijk bij de balie indienen.

Zie: akte non-appel aanvragen bij gerechtshof Amsterdam