Laden...

Hof geeft belanghebbende rentevergoeding over box 3-vermindering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof geeft belanghebbende rentevergoeding over box 3-vermindering
Arnhem, 19 januari 2023

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat het forfaitaire stelsel van de box 3-heffing (heffing over inkomsten uit sparen en beleggen) leidt tot een schending van – kort gezegd – de door het EVRM gewaarborgde rechten. Dit geldt als een hoger voordeel uit sparen en beleggen wordt belast dan het werkelijk behaalde rendement. 

Naar aanleiding van het kerstarrest heeft de staatssecretaris van financiën in een besluit aangegeven op welke wijze en onder welke voorwaarden uitvoering zou worden gegeven aan het kerstarrest. Belanghebbende heeft op grond van dit besluit de te veel betaalde box 3-heffing teruggekregen. Over het terugontvangen bedrag was echter geen rente vergoed. 

Recht op vergoeding van rente

Onder verwijzing naar jurisprudentie van het EHRM (arrest van 23 oktober 1990, nr. 17/1989/177/233, in de zaak Darby), heeft het Hof beslist dat belanghebbende toch recht heeft op vergoeding van rente, ook al voorziet de wet daar niet in. Beslissend daartoe was dat de teruggave is gebaseerd op een schending van de in het EVRM gewaarborgde rechten, en dat uit de genoemde jurisprudentie volgt dat dan in een redelijke tegemoetkoming moet worden voorzien.

Het Hof heeft daarbij beslist dat belanghebbende recht heeft op een rentevergoeding gebaseerd op het percentage van de belastingrente en dat de rentevergoeding wordt berekend over de periode te rekenen vanaf het moment dat belanghebbende de box 3-heffing heeft betaald tot het moment dat het te veel betaalde bedrag is terugontvangen. 

Uitspraken