Hof vernietigt vrijspraken in Urker visfraudezaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof vernietigt vrijspraken in Urker visfraudezaak
Leeuwarden, 06 juni 2016
Het hof heeft vandaag uitspraak gedaan in de Urker visfraudezaak. In die zaak stonden in hoger beroep tien verdachten terecht. Inzet van de zaak was of sprake is geweest van valsheid in geschrift met betrekking tot de aanduiding van vis. Alle verdachten waren door de rechtbank vrijgesproken. Dat is gebeurd op 6 december 2013. De officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld. Het hof oordeelt dat hoger beroep vandaag in negen van de tien zaken gegrond. In die negen zaken zijn geldboetes opgelegd.

In de Pacifische oceaan wordt een platvis gevangen die wordt aangeduid met de naam Yellowfinsole. Die platvis is door de Nederlandse verdachten verhandeld door deze in te kopen en te exporteren naar Italië en Duitsland. Op de facturen aan de afnemers stond telkens, zonder nadere toevoeging, dat het om "schol" ging. Die aanduiding oordeelt het hof vals omdat deze, zonder nadere omschrijving, onvoldoende onderscheidend is. De nadere omschrijving (bijvoorbeeld door toevoeging van de Latijnse naam Limanda aspera) had duidelijk kunnen maken dat het om Yellowfinsole ging. Nu wekte de term 'schol' de suggestie dat het om in de Noordzee gevangen schol ging. Het gebruik van de, onvoldoende onderscheidende, term 'schol' is opzettelijk gebeurd en de suggestie dat het Noordzeeschol was werd beoogd. Door zo te handelen ontstond het risico dat directe afnemers en, na doorlevering, opvolgende afnemers in verwarring zouden raken over de exacte soort afgenomen vis. Ook de controle-autoriteiten werd het controleren op deze manier moeilijker gemaakt. Juiste visaanduiding is echter wettelijk voorgeschreven.

De feiten spelen in 2006 en 2007. De wet werd toen overtreden door de verdachten omdat sprake was van een verminderd aanbod van Noordzeeschol als gevolg van quotering. De vraag naar die schol bleef niettemin, maar men hoopte de handel gaande te kunnen houden door als vervangende vis Yellowfinsole te leveren en factureren. Aan dat doel was dienstig dat de valse suggestie werd gewekt of in de verdere afnameketen gewekt kon worden dat de levering en de factuur Noordzeeschol betroffen. Het eigen handelsbelang werd op die manier gediend, het vertrouwen in de Nederlandse visserij werd echter aangetast omdat kennelijk niet erop vertrouwd kon worden dat op facturen de juiste visaanduiding was vermeld.

Niet gebleken is dat de verdachten Yellowfinsole hebben geleverd maar daarvoor de hogere prijs van Noordzeeschol in rekening hebben gebracht. De gepleegde valsheid in geschrift is daardoor minder ernstig te noemen. De feiten dateren bovendien van negen tot tien jaar geleden en alle betrokkenen hebben hun bedrijfsadministratie (al lang) op orde gebracht. Om die reden volstaat het hof met oplegging van geldboetes, variërend van € 1.800,- tot € 70.000,-.

Uitspraken