Laden...

Beklagzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Klacht niet-vervolgen strafbaar feit

De officier van justitie kan beslissen om een strafbaar feit niet te vervolgen. Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u daartegen een klacht indienen bij het gerechtshof.

Starten procedure

Het starten van deze procedure is simpel. U schrijft een brief naar het gerechtshof. In die brief vermeldt u:

  1. het nummer dat de officier van justitie of de politie aan de zaak heeft gegeven;
  2. om welk strafbaar feit het gaat;
  3. wie er moet worden vervolgd en
  4. waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie.

Na ontvangst van de brief bij het gerechtshof wordt u op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Via de contactpagina vindt u de contactgegevens van de griffies van de afdeling beklagzaken van de locaties Arnhem en Leeuwarden.

 

Zie ook: