Laden...

Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Behandeling van rechtsgebieden

                       

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt de volgende rechtsgebieden:

  • Belastingzaken: beslissingen in belastingzaken van het Rijk en van de lagere overheden (zoals gemeenten en provincies).
  • Civiel recht: dagvaardingszaken: alle burgerlijke zaken die met het uitbrengen van een dagvaarding beginnen.
  • Civiel recht: rekestzaken: zaken die met het indienen van een verzoekschrift beginnen (een rekest is een verzoekschrift).
  • Hoger beroep Strafzaken: zaken die misdrijven en overtredingen betreffen waarin door de verdachte en/of door het Openbaar Ministerie hoger beroep is ingesteld. Binnen de afdeling strafrecht worden ook beklagzaken (klachten over het niet-vervolgen van een strafbaar feit) behandeld.
  • Speciale rechtsgebieden: alle hoger beroepen in zaken die vallen binnen de volgende rechtsgebieden worden alleen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandeld: pachtrecht, penitentiair recht, Mulderzaken en militair strafrecht.
  • Daarnaast komen handels-, familie- en belastingzaken voor mediation in aanmerking.