Laden...

Pilot regie in relatievermogensrecht zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Regels procedures en klachten > Pilot regie in relatievermogensrecht zaken

Transparante dossiers

Voor een transparant dossier zijn de volgende zaken van belang: 
  • Er zit altijd een actueel overzicht van de producties bij het processtuk; 
  • Als er foto's worden overlegd, zijn deze in kleur; 
  • Documenten in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn voorzien van een beëdigde vertaling.

Procesreglement

Voor meer overzicht en een vlotte afwikkeling gaat het hof de komende periode er extra op letten dat aan het procesreglement wordt voldaan in deze dossiers. 

Met name de artikelen 1.1.13, 1.1.16, 1.2.5,1.2.6, 1.2.7., 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.3.


Met name de artikelen 2.8, 2.9 en 2.11.

 

Formulieren relatievermogensrecht

Daarnaast werkt het hof met invulformulieren relatievermogensrecht. Er zijn er 3, afhankelijk van de doelgroep:

Advocaten die een zaak indienen of verweer voeren in een rekestzaak wordt gevraagd om ook dit formulier ingevuld mee te sturen naar het hof en de wederpartij. In dagvaardingszaken kunnen beide advocaten dat al doen op de eerste roldatum waartegen de zaak is aangebracht. 

Op dat moment bekijkt het hof ook of er aanleiding is voor mediation, een mondelinge behandeling na aanbrengen of een regiegesprek met beide advocaten. 

De formulieren vervangen niet het processtuk (beroep-/verweerschrift of memorie van grieven/antwoord); het is een aanvulling daarop voor ieders overzicht.  

Voor vragen over de invulformulieren is een speciale mailbox geopend: relatievermogen.hof-arle@rechtspraak.nl

 


Zittingsagenda

In zaken waar dat handig lijkt gaat het hof ook experimenteren met een zittingsagenda die voor de zitting aan de advocaten wordt toegestuurd.

Effect pilot

Tussentijds en in de loop van voorjaar 2023 wordt geëvalueerd wat het effect van de pilot is. Bij advocaten die met enige regelmaat verdelingszaken bij het hof doen zal worden gevraagd om feedback.