Laden...

Arbeidsverhouding tussen Equity Partner en Deloitte is geen arbeidsovereenkomst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Arbeidsverhouding tussen Equity Partner en Deloitte is geen arbeidsovereenkomst
Den Haag, 29 maart 2022

Het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de arbeidsverhouding tussen de Equity Partner en Deloitte geen arbeidsovereenkomst is. Van een arbeidsovereenkomst is sprake als voldaan is aan de elementen persoonlijke arbeid, loon en gezagsverhouding. Volgens het hof had de Equity Partner ten opzichte van Deloitte geen recht op loon en was evenmin sprake van een gezagsverhouding. Het hof ziet de arbeidsverhouding tussen de Equity Partner en Deloitte als overeenkomst van opdracht.

De Equity Partner is een fiscalist die in 2006 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is getreden van Deloitte. In 2014 is de fiscalist – bij wijze van promotie - Equity Partner geworden. Dit hield onder meer in dat de arbeidsovereenkomst met Deloitte werd beëindigd, zijn vakantiedagen en vakantiegeld werden uitbetaald, en Deloitte met de fiscalist en zijn persoonlijke vennootschap een zogenoemde Aansluitingsovereenkomst sloot. De persoonlijke vennootschap is financieel gaan deelnemen in Deloitte. De persoonlijke vennootschap verplichtte zich verder de fiscalist tegen een vergoeding aan Deloitte uit te lenen. De hoogte van de vergoeding was afhankelijk van de prestaties van de Equity Partner en van de winst van Deloitte. Over deze vergoeding was de persoonlijke vennootschap omzet- en vennootschapsbelasting verschuldigd. 

De fiscalist is als Equity Partner ondernemersrisico gaan dragen. Dit houdt ook in dat als de door hem gegenereerde omzet achterblijft, Deloitte de Aansluitingsovereenkomst kan opzeggen. Er was niet langer sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. Het hof oordeelde dat de Equity Partner zich hiervan bewust moet zijn geweest, gelet op zijn maatschappelijke positie als belastingspecialist. Uitspraken