Laden...

Gemeente Vijfheerenlanden moet schadevergoeding betalen vanwege wanprestatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Gemeente Vijfheerenlanden moet schadevergoeding betalen vanwege wanprestatie
Den Haag, 15 december 2020

De gemeente Vijfheerenlanden (voorheen gemeente Vianen) moet schadevergoeding betalen aan Gabo B.V. (voorheen Niemans Onroerend Goed B.V., hierna: Niemans). Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep beslist. Hiermee is bij het hof een einde gekomen aan een uitzonderlijk langlopende rechtszaak.

De zaak draait om een grondruil/-verkoop waarbij de gemeente Vianen aan Niemans in 1975 een stuk grond zou leveren. Niemans wilde die grond gebruiken om haar betonpalenfabriek uit te breiden. De gemeente wist dat. De gemeente leverde de grond niet op het afgesproken tijdstip, waardoor de uitbreiding van de fabriek niet door kon gaan.

Nadat de rechter had vastgesteld dat de gemeente zich schuldig had gemaakt aan wanprestatie en verplicht was aan Niemans de daardoor geleden schade te vergoeden, begon Niemans in 1990 een zogenaamde schadestaatprocedure tegen de gemeente. Dit was om de omvang van de schade (winstderving) door de rechter te laten vaststellen. De gemeente erkende dat Niemans schade had geleden, maar vond de vordering van Niemans te hoog. Deze procedure werd in 1994 bij het hof Den Haag in hoger beroep voortgezet. Het werd een rechtsstrijd over vele geschilpunten. Het hof hoorde veel getuigen en benoemde drie deskundigen, die in de loop van de tijd twee uitvoerige rapporten hebben uitgebracht. De door de deskundigen gekozen methode van berekening van de schade gaf aanleiding voor een nieuw geschil. Tegen de beslissing van het hof daarover stelde zowel de gemeente als Niemans cassatieberoep in bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verwierp beide beroepen. Hierna werd over de resterende geschilpunten verder geprocedeerd bij het hof Den Haag.

Bij de nu uitgesproken beslissing heeft het hof beslist hoeveel schadevergoeding de gemeente aan Niemans moet betalen. De door het hof benoemde deskundigen hebben vastgesteld wat Niemans over de jaren aan winst is misgelopen doordat zij haar productie van betonpalen niet heeft kunnen uitbreiden. Het hof heeft op basis van die cijfers vastgesteld dat Niemans ca. 28 miljoen euro aan schade heeft geleden die door de gemeente vergoed moet worden. Volgens de wet moet dat bedrag worden vermeerderd met rente vanaf het tijdstip dat de schade is geleden tot het moment dat wordt betaald. Omdat het gaat om schade die in een ver verleden is geleden, is het bedrag aan rente aanzienlijk: de schade inclusief rente tot eind dit jaar komt op een bedrag van ca. 80 miljoen euro. Bij dit bedrag komt nog een vergoeding voor belasting die Niemans over de schade moet betalen en voor kosten die Niemans heeft moeten maken in verband met het vaststellen van de schade.

Uitspraken

Meest gelezen berichten