Laden...

Livestream uitspraak hoger beroepzaak etnisch profileren Koninklijke Marechaussee

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Livestream uitspraak hoger beroepzaak etnisch profileren Koninklijke Marechaussee
Den Haag, 07 februari 2023

Het gerechtshof Den Haag doet op dinsdag 14 februari aanstaande om 10.00 uur mondeling uitspraak in een zaak die is aangespannen tegen de Nederlandse Staat over etnisch profileren van de Koninklijke Marechaussee. Belangstellenden kunnen de zaak via een livestream volgen.

De Koninklijke Marechaussee is onder meer belast met het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) in het kader van de bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding. Met dit doel is de Koninklijke Marechaussee bevoegd om personen die net de Nederlandse grens zijn gepasseerd staande te houden ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. Appellanten, natuurlijke personen en belangenorganisaties stellen zich op het standpunt dat de Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van MTV-controles risicoprofielen gebruikt en selectiebeslissingen neemt waarvan etniciteit deel uitmaakt. Zij achten dat dit in strijd is met het discriminatieverbod. Zij vorderen dat de Nederlandse Staat wordt bevolen deze praktijk te beëindigen.

LivestreamToestemming

Het is niet toegestaan om zonder toestemming eigen opnamen te maken van de livestream of de beelden te kopiëren, op te slaan of te bewerken. Een verzoek tot toestemming kan schriftelijk gedaan worden bij de afdeling communicatie van het Haagse gerechtshof: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl

Uitspraken