Laden...

Veroordelingen in hennepzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Veroordelingen in hennepzaak
Den Haag, 10 december 2021

Zes verdachten zijn vandaag veroordeeld voor de uitvoer van hennep naar Engeland. Twee verdachten zijn veroordeeld voor witwassen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist in een strafzaak tegen elf verdachten. Het Haagse gerechtshof legt gevangenisstraffen en hoge boetes op. Ook moet de opbrengst worden terugbetaald. Drie verdachten zijn vrijgesproken.

De hennep zat verstopt in een vrachtwagen tussen bloemen en planten. Een verdachte uit de bollenstreek heeft zich schuldig gemaakt aan vier transporten in 2013. Hiervan zijn twee transporten bekend geworden doordat de verdachte schoon schip heeft gemaakt. Deze verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 10.000,--. Ook moet hij het door hem genoten voordeel (de netto-opbrengst) van het enige gelukte transport ad € 12.000,-- betalen aan de Staat.

Twee inwoners van Leiden zijn veroordeeld wegens witwassen. Beide verdachten ontvingen loon als opperman dan wel stratenmaker, terwijl in werkelijkheid niet gewerkt werd. Eén verdachte heeft met een valse werkgeversverklaring en valse loonstroken hypotheekleningen bij twee banken kunnen krijgen. Hij heeft daarmee twee huizen gekocht en de kamers daarin verhuurd aan studenten. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden en moet bovendien meer dan € 100.000,-- betalen aan de Staat. Het netto voordeel dat hij genoten heeft door deze misdrijven wordt hem daarmee ontnomen.

De andere verdachte heeft gedurende anderhalf jaar ongeveer € 30.000,-- giraal als loon ontvangen. In een periode van twee jaar en twee maanden heeft hij daarnaast in totaal € 198.000,-- contant uitgeven of in contanten in huis verstopt. Dit geld is voornamelijk besteed aan auto’s, vakanties en ruim leven. Deze verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en verbeurdverklaring van het in huis verstopte geld ad € 32.250,--. Daarnaast moet hij € 196.494,93 betalen aan de Staat. Dit bedrag betreft het door hem ontvangen ‘loon’ en de contante uitgaven die hij heeft gedaan naast het loon.

Uitspraken