Laden...

Veroordelingen in omkopingszaak Roermond

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Veroordelingen in omkopingszaak Roermond
Den Haag, 20 december 2017

Een oud-wethouder van Roermond en een bevriende projectontwikkelaar zijn schuldig bevonden aan omkoping. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. Het Haagse hof heeft aan de oud-wethouder een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden. De projectontwikkelaar heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd gekregen. De oud-wethouder mag ook gedurende 2 jaar geen bestuurlijk ambt binnen de gemeente, provincie of rijksoverheid bekleden. Aan de projectontwikkelaar is daarnaast ook een geldboete van €40.000,- opgelegd.

De oud-wethouder heeft gedurende een zeer lange periode giften van de bevriende projectontwikkelaar en van een drietal andere lokale ondernemers aangenomen. Het ging daarbij om luxe reizen naar onder andere buitenlandse voetbalwedstrijden en naar vastgoedbeurzen. Ook zijn er donaties gedaan aan een vennootschap waarbij de oud-wethouder betrokken was. Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat de oud-wethouder zich heeft laten omkopen, omdat hij door het vragen en aannemen van die giften niet meer voldoende onafhankelijk kon zijn bij het nemen van beslissingen in relatie tot die ondernemers. De projectontwikkelaar heeft behalve de oud-wethouder ook nog een andere wethouder omgekocht.

De oud-wethouder wordt verder ook veroordeeld, omdat hij vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond heeft gelekt. Hij is met volmachten bij verkiezingen in strijd met de regels om gegaan. Ten slotte heeft deze verdachte geld, dat de genoemde ondernemers hebben betaald, witgewassen.

De rechtbank had de oud-wethouder en de projectontwikkelaar taakstraffen opgelegd. Het gerechtshof vindt meer feiten bewezen dan de rechtbank en vindt die feiten ook ernstiger, zodat een gevangenisstraf passend is. Het hof legt de gevangenisstraf voorwaardelijk op, omdat het rekening houdt met de leeftijd van de oud-wethouder (72) en de projectontwikkelaar (74). Ook de grote impact en de publiciteit, die de zaak voor beiden heeft gehad, spelen daarbij mee. Anders dan de rechtbank heeft het hof aan de oud-wethouder ook een verbod opgelegd om gedurende 2 jaar een bestuurlijk ambt te bekleden en aan de projectontwikkelaar een geldboete. Het openbaar ministerie had 2 jaar gevangenisstraf voor beiden geëist en voor de oud-wethouder daarbij een verbod om 3 jaar een bestuurlijk ambt te bekleden.

Uitspraken