Laden...

Kenniscentrum Cybercrime

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Kenniscentrum Cybercrime

Over het Kenniscentrum Cybercrime

In 2009 is het KCC opgezet. Het KCC deelt juridische, praktische en technische kennis over de 3 hierboven genoemde aandachtsgebieden. De invalshoek is strafrechtelijk van aard. Het KCC is ondergebracht bij het gerechtshof Den Haag, maar bedoeld voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

De informatie is te vinden in een digitale database (Wiki Juridica) die uitsluitend intern toegankelijk is. In deze omvangrijke database staan alle relevante wet- en regelgeving (en wetsgeschiedenis), jurisprudentie, literatuur, publicaties en een verklarende cyberbegrippenlijst.

 

 

Wat doet het Kenniscentrum Cybercrime?

Het KCC vervult verschillende werkzaamheden:

  • Beantwoorden van vragen van medewerkers van alle rechtbanken en gerechtshoven. Het KCC fungeert hierbij als helpdesk.
  • Ontwikkelen en verzorgen van cursussen en presentaties bij gerechten. Dit gebeurt vaak in samenwerking met SSR, het opleidingsinstituut van de Rechtspraak.
  • Uitbrengen van een nieuwsbrief, elk kwartaal. De nieuwsbrief bevat een opsomming van de belangrijkste actualiteiten rondom de aandachtsgebieden van het KCC, waaronder rechterlijke uitspraken, nieuwe publicaties, ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving en berichten uit de media.
  • Verspreiden van jurisprudentieoverzichten, ongeveer 2x per maand.
  • (Incidenteel) uitbrengen van wetgevingsadviezen.

Daarnaast heeft het KCC een e-book uitgebracht over digitale kinderpornografie onder de titel "Art. 240b Sr Juridische en digitaal-technische aspecten van strafvervolging wegens gedragingen met digitaal kinderpornografisch materiaal". Deze uitgave is via het portaal van rechtspraak.nl ook te raadplegen door personen buiten de rechtspraak, zoals advocaten, officieren van justitie en wetenschappers.

 

 

Samenstelling Kenniscentrum Cybercrime

Het KCC bestaat uit vier vaste functionarissen, waaronder 2 raadsheren. Daarnaast is er een expertgroep (vooral juristen) met kennis van de aandachtsgebieden van het KCC. Het KCC staat in contact met cyberclusters uit diverse andere gerechten, bestaande uit rechters en gerechtsjuristen. Zij zijn inhoudelijk geïnteresseerd in de aandachtsgebieden van het KCC en kunnen lokaal als vraagbaak dienen.

 

 

Foto spreker
Christiaan Baardman duikt regelmatig onder in een duistere, digitale wereld. Hij kan uren vertellen over botnets, het Tor-netwerk en spoofing.Senior raadsheer Christiaan Baardman noemt zichzelf echter geen techneut:

Ik ben dan wel jurist, toch wil ik in grote lijnen weten hoe cybercrime werkt en collega’s daarover vertellen. Hoe kunnen wij deze zaken anders goed beoordelen?

 
Zie ook: