Laden...

Werk- en rechtsgebied gerechtshof Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Den Haag > Werk- en rechtsgebied

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Rechtsgebieden

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van:

  • Civiel recht
  • Belastingrecht
  • Strafrecht

Beslissingen van het gerechtshof in civiele en strafzaken worden arresten genoemd, beslissingen in belastingzaken uitspraken.

Speciale rechtsgebieden

Het Haagse hof is ook de instantie voor onderstaande zaken:

  • Tegen de Staat (in hoger beroep).
  • Volgens de Wet op de ondernemingsraden (artikel 46d).
  • Op het gebied van intellectueel eigendom, waaronder het kwekersrecht, een bijzonder intellectueel eigendomsrecht ontwikkeld voor nieuwe plantenrassen.
  • Volgens artikel 12 Wetboek van Strafvordering (beklag over het niet-vervolgen van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie in het ressort Den Haag).

  • Ingevolge artikel 6:241 lid 1 BW is het hof bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen om bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te verklaren.

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag