Laden...

Centrale informatiebalie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Bezoekinformatie > Centrale informatiebalie

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het hof kunt u terecht bij de Centrale Informatiebalie, gevestigd in het souterrain van het paleis van justitie en geopend van 8.30 tot 17.00 uur. De centrale informatiebalie verstrekt ook telefonisch inlichtingen. Naast specifieke informatie over het gerechtshof kunt hier ook terecht voor informatie over de rechtbank en het Openbaar Ministerie.

 

 

Diensten

U kunt bij de centrale informatiebalie onder meer terecht voor:

 • Brochures over de Rechtspraak in het algemeen en over specifieke procedures.
 • Afgifte van poststukken.
 • Afgifte van ingevorderde rijbewijzen.
 • Inzage van dossiers (op afspraak).
 • Indienen van declaraties van getuigen.
 • Aanvragen voor rondleidingen.
 • Bijwonen van zittingen met groepen groter dan vijf personen.
 • Instellen van hoger beroep of cassatie.
 • Indienen van klaag-, beroep- en bezwaarschriften, verweer- en verzetschriften.
 • Aanvragen schuldsaneringen.
 • Aangifte faillissementen.
 • Aanvragen non-faillissementsverklaringen.
 • Het doen van betalingen, zoals griffierechten.

 

 

Apostille en legalisatie

U kunt ook terecht voor een apostille of legalisatie. Daarmee wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd.
Als het document bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten voorzien van een apostille. De Verdragenbank geeft een landenoverzicht met onder andere de data waarop het Apostilleverdrag voor de landen in werking is getreden.
Als het document bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend dan moet het document worden gelegaliseerd. De procedure duurt langer dan bij een apostille. Legalisaties worden allereerst getekend door de president of waarnemend president van de rechtbank, daarna door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. U moet er zelf voor zorgen dat het document wordt voorgelegd aan deze ministeries.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan op bepaalde documenten direct een legalisatiestempel plaatsen. In deze gevallen hoeft u het document niet eerst bij de rechtbank en het ministerie van Veiligheid en Justitie te laten legaliseren. Meer informatie over deze uitzonderingen kunt u vragen bij de afdeling Legalisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de meeste gevallen kunt u op de afgifte van de apostille en legalisatie wachten. Indien u zelf verhinderd bent, kunt u ook iemand anders sturen met het document. U hoeft dan geen machtiging mee te geven. Zie de kosten. Betalen kan contant of per pin.

 

 

Handtekeningen

Rechtbank Oost-Brabant verzorgt de apostillering en legalisatie van de handtekeningen van de volgende personen:

 • (Kandidaat-)notarissen.
 • Ambtenaren van de Kamer van Koophandel
 • Beëdigd ambtenaren van de rechtbank Oost-Brabant.
 • Beëdigd ambtenaren van de burgerlijke stand van gemeenten.
 • Beëdigd vertalers.
 • Hoofd COVOG.

Voor bovengenoemde handtekeningen geldt dat deze moeten zijn gedeponeerd bij de rechtbank Oost-Brabant. Apostilles en legalisaties worden alleen afgegeven op documenten die zijn voorzien van originele handtekeningen.

 

Let op! Deze personen moeten werkzaam zijn binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant.

 

 

Wanneer naar een andere instantie?

Voor legalisaties en apostilles op de door Nederlandse onderwijsinstellingen afgegeven diploma’s kunt u terecht bij DUO.
De rechtbank of het gerechtshof kan geen informatie verschaffen over eisen die buitenlandse autoriteiten stellen aan apostilles of legalisaties. U kunt hiervoor terecht bij de vertegenwoordiging van het desbetreffende land in Nederland.