Laden...

Cassatieberoep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Cassatieberoep

Het is mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden, ook cassatieberoep genoemd. 

Wat is cassatie?

In cassatie gaan is in beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter

 

In welke rechtszaken is cassatie mogelijk?

Civiel recht

 • Rechtszaken over bijvoorbeeld alimentatie, echtscheiding, ouderlijk gezag, erfenis, vermogen, verzekeringen en vervoer
 • Een advocaat is verplicht

Procedure, kosten en doorlooptijd cassatie binnen civiel recht (hogeraad.nl)

Bestuursrecht

 • Rechtszaken over belastingen
 • Een advocaat is niet verplicht

Procedure, kosten en doorlooptijd cassatie binnen bestuursrecht (hogeraad.nl)

Strafrecht

 • Strafzaken, rechtszaken over uitlevering en rechtszaken over herziening
 • Een advocaat is verplicht

Procedure, kosten en doorlooptijd cassatie binnen strafrecht (hoge raad.nl)


Waar kijkt de Hoge Raad naar?

Drie of vijf raadsheren (rechters) bij de Hoge Raad kijken of de rechters bij het gerechtshof alles juist hebben gedaan wat betreft:

 • het toepassen van het recht
 • het volgen van de gerechtelijke procedure (is er bijvoorbeeld hoor-wederhoor toegepast, is een getuige gehoord, is een belangrijke vraag onderzocht)
 • het motiveren van de uitspraak

De Hoge Raad kijkt niet meer inhoudelijk naar feiten en bewijs, zoals rechters bij een rechtbank en bij een gerechtshof wel doen.

 

Wat kan de Hoge Raad beslissen?

Het verzoek is ongegrond

Als een rechter bij de Hoge Raad oordeelt dat er geen fouten zijn gemaakt, dan blijft de uitspraak in stand. Er is dan geen verdere stap mogelijk, want de Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende organisatie in Nederland.

Het verzoek is gegrond

 • Oordeelt de Hoge Raad dat er een of meer fouten zijn gemaakt, dan vernietigt hij de uitspraak.
 • Meestal verwijst de Hoge Raad de zaak dan naar een rechter van een ander gerechtshof. Deze zogenoemde verwijzingsrechter behandelt de rechtszaak dan inhoudelijk opnieuw, rekening houdend met de uitspraak van de Hoge Raad, en doet uitspraak.
 • Een partij in de rechtszaak die het met deze uitspraak niet eens is, kan daartegen opnieuw in cassatie gaan.

Richtinggevende uitspraak

De uitspraak van de Hoge Raad is een richtlijn voor andere rechters. Zij kunnen eruit afleiden hoe ze moeten omgaan met toekomstige, soortgelijke zaken.


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact