Laden...

Hoger beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Hoger beroep

Hoger beroep is het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter. Bent u het niet eens met een vonnis, beschikking of uitspraak in uw zaak? Meestal kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij een gerechtshof of bijzonder college.

Er zijn geen coronabeperkingen meer voor toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen.
Procedures en regelingen kunnen nog wel anders zijn dan normaal.

 

 

Hoger beroep bij een civiele zaak

Bent u het niet eens met een uitspraak (beschikking of vonnis) van de kantonrechter of de civiele rechter? Dan kunt u in de meeste gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Hoger beroep civiele zaak

Civiele zaken zijn bijvoorbeeld zaken over arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht, verzekeringen en overeenkomsten.

Hoger beroep familiezaak

Familiezaken zijn civiele zaken die specifiek betrekking hebben op familiekwesties, bijvoorbeeld zaken over echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling met kinderen, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van kinderen.

 

Hoger beroep bij een strafzaak

Bent u het niet eens met de uitspraak (vonnis) van de rechter in uw strafzaak?
U kunt dan in hoger beroep bij het gerechtshof.

 

 

Hoger beroep bij een bestuurszaak

Welk gerecht het hoger beroep behandelt, is afhankelijk van het soort zaak:

Belastingrecht

Niet eens met de uitspraak in uw belastingzaak? Het gerechtshof behandelt uw zaak in hoger beroep.

Sociale zekerheid en ambtenaren

Niet eens met de uitspraak in uw zaak over studiefinanciering, socialezekerheidsrecht of ambtenarenrecht? De Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt uw zaak in hoger beroep.

Economisch bestuursrecht en tuchtrechtspraak

Niet eens met de uitspraak in uw zaak die te maken heeft met de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet of financiële toezichtwetgeving? Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt het hoger beroep. Het CBb doet ook de tuchtrechtspraak voor accountants en het hoger beroep over de Meststoffenwet.

Overige zaken inclusief vreemdelingenrecht

Niet eens met de uitspraak in de overige zaken in het bestuursrecht, zoals vreemdelingenzaken? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt die zaken in hoger beroep.

 

 

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

Mediation in strafzaken

Bij mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van 2 mediators. Het doel van de mediation is herstel, het komt niet in plaats van een strafprocedure. Het kan gaan om emotioneel herstel, maar ook om materieel of financieel herstel. Voorwaarde voor deze vorm van mediation is dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor wat is gebeurd en dat het slachtoffer met de verdachte in gesprek wil. Mediation in strafzaken is kosteloos voor beide partijen.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.